Kommentar

På tide med sterk ADHD-kritikk fra legehold

Aksel Tjora
Professor i sosiologi ved NTNU
Interessekonflikt:  Nei

Takker for en god og viktig kronikk, og gode svar på kommentarene. Selv har jeg gjentatte ganger kritisert det biomedisinske paradigmet på dette problemet i kronikker og debatter (se også 1). Jeg håper at f.eks. Folkehelseinstituttet vil være med på en mer flerfaglig og nyansert forskning om forhold knyttet til uro, konsentrasjonsproblemer og impulsivitet, så kanskje det er noe vi kan få til omsider.

Litteratur
1. Tjora A, Levang LE. ADHD og det disiplinerte samfunn (red.). Bergen: Fagbokforlaget, 2016

Published: 14.03.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media