Lettlest og klinisk om immunologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Immunologi

  Christian Kanstrup Holm, red.

  333 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2017. Pris DKK 499

  ISBN 978-87-7749-952-4

  Immunologi er en god lærebok som passer utmerket for medisinstudenter og leger som ønsker å få en oversikt over immunologien. Den skiller seg fra andre immunologibøker ved at den toner ned detaljer ved molekylære prosesser og fokuserer mer på å plassere faget i en klinisk kontekst.

  Immunologi er et raskt ekspanderende fag som får større betydning i klinisk praksis, med målrettede behandlinger mot reseptorer, ekstracellulære og intracellulære signalmolekyler. Hvor går grensen for hva som er nødvendig og overkommelig kunnskap for medisinstudenter og allmennleger? Her vil studenter, allmennleger og professorer, som underviser i faget, kunne ha forskjellige oppfatninger.

  I boken er den basale immunologien presentert på et overkommelig nivå, der en del detaljer beskrives i figurene, som er store og utfyllende. Andre halvdel av boken er klinisk orientert og beskriver immunologisk respons på infeksjoner og kreft, mekanismer ved kronisk inflammatoriske tilstander samt primære og sekundære immundefekter. Målrettet behandling ved inflammatoriske og maligne sykdommer forklares, og det er et eget kapittel om vaksinasjon. Her er det også supplert med bildeeksempler som for eksempel demonstrerer hvordan hypersensitivitetsreaksjoner opptrer klinisk.

  Selv om denne boken gir en god oversikt, tror jeg målgruppen ønsker kjennskap til molekylære mekanismer utover det presenterte. Ofte er det lettere å forstå et vanskelig emne når man får forklart de viktigste virkemåtene grundig. Hvis man ønsker å forstå effekten, og ikke minst uønskede bivirkninger av monoklonale antistoffer rettet mot et cytokin sentralt i inflammasjonsprosessen, tror jeg det er viktig å forstå virkningen av cytokiner. Dette er det svakeste ved denne boken. Jeg tror medisinstudenter og leger bør ha et supplement fra andre kilder, dersom man ønsker å lære faget grundig.

  Til tross for dette vil jeg anbefale boken. Det er den mest lettleste immunologiboken jeg har lest. Den tilfører også noe de fleste immunologibøkene ikke gjør, nemlig en praktisk tilnærming som viser fagets kliniske relevans. Man skjønner, etter å ha lest denne boken, at immunologi er viktig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media