Døden og livet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Inge Eidsvåg

  Døden

  Livets følgesvenn. 318 s. Oslo: Cappelen Damm, 2017 Pris NOK 379

  ISBN 978-82-02-55953-3

  Inge Eidsvåg henvender seg ikke spesielt til helsepersonell, men til den allmenne leser.

  Han utforsker temaet død i samtiden, historisk, i ulike kulturer, i litteraturen, men ikke minst på et personlig plan. Han konfronterer seg selv. Hvilke opplevelser knyttet til døden bærer jeg i meg? Hvordan har døden rammet min familie, min slekt, mine venner? Hvordan påvirker vissheten om døden mitt liv? Er jeg redd for å dø? Hvordan forberede seg? Hva er en god død?

  Kapitlene er ulike i form og innhold. I kapitlet Glimt av døden i skjønnlitteraturen går Eidsvåg i dialog med tekster av Tolstoj, Lindgren, Södergran, Tranströmer, Hofmo og mange andre. Ikke bare i dette kapitlet, men i hele boken, er det en utbredt bruk av sitater. Det beriker.

  «Døden er ikke så skremmende som før. Folk jeg er glad i har gått foran og kvistet løype. De var skogkarer og fjellvante. Jeg finner nok frem» (Kolbein Falkeid).

  I kapitlene Kunsten å dø, Den omstridte døden, Sorgens landskap og Minnene og glemselen skriver han om det som gir livet mening og om å holde fast ved det helt inn i livets sluttfase. Han skriver om minner og sorg, om fremveksten av og betydningen av moderne palliativ medisin, om eutanasi og om sine egne argumenter imot. Gjennom alt dette trekker han frem gode kilder, fra kjente Kübler-Ross til mer ukjente Albom. I disse kapitlene er han både en god formidler og gir teksten et personlig preg.

  Best synes jeg han er i kapitlene Barndommens død og Den nære døden. Dette er fortelleren Eidsvåg. Her er språket fortettet og rikt gjennom utstrakt bruk av bilder og metaforer. Han maler frem sine egne minner og deler sine refleksjoner med leseren.

  Jeg synes han spenner litt for vidt i kapitlene om døden i et historisk og kulturelt perspektiv. Han vil formidle kunnskap, men teksten mister her noe av sin kraft. Likevel vil jeg anbefale boken varmt. Den er god og kan inspirere til viktige samtaler om døden – privat, i helsevesenet og i det offentlige rom.

  Inge Eidsvåg er lærer, tidligere rektor på Nansenskolen, radiokåsør, foredragsholder og forfatter. Døden. Livets følgesvenn er hans 12. bok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media