Utlyser midler til rekrutteringstiltak

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kommuner som sliter med å rekruttere fastleger kan nå få mulighet til å søke om ekstrabevilgninger via Helsedirektoratet. Legeforeningen oppfordrer medlemmene til å få kommunene til å benytte seg av tiltaket.

  GODT TILTAK: Rekrutteringstilskuddet kan bidra til å løse noen av de mest akutte problemene kommunene står i, mener Tom Ole…
  GODT TILTAK: Rekrutteringstilskuddet kan bidra til å løse noen av de mest akutte problemene kommunene står i, mener Tom Ole Øren. Foto: Lise B. Johannessen

  Helsedirektoratet utlyste i februar et rekrutteringstilskudd for kommuner som sliter med å rekruttere fastleger og med manglende stabilitet. Målet med tilskuddet er å redusere antall ubesatte fastlegeavtaler/fastlegestillinger, øke stabiliteten og øke kompetansen i allmennlegetjenesten.

  Det siste året har det blitt stadig vanskeligere for kommunene å rekruttere fastleger. I følge VGs kartlegging sommeren 2017 hadde 198 av 425 kommuner rekrutteringsutfordringer eller bekymringer knyttet til fastlegesituasjonen i kommunen. Seks måneder senere melder flere kommuner om at situasjonen er forverret ytterligere.

  Leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, mener at rekrutteringstilskuddet er et godt tiltak, men at det alene ikke vil løse rekrutteringsutfordringene.

  – De utfordringene vi står overfor griper dypere enn som så. Men det kan bidra til å løse noen av de mest akutte problemene kommunene står i, mens vi jobber med å få på plass varige tiltak, sier Øren.

  – Det er opp til kommunene å søke, så det er viktig at fastleger og kommuneoverleger oppfordrer kommunene til å søke på midlene, forklarer AF-lederen.

  Rekrutteringstilskuddet er en del av helsemyndighetenes tiltakspakke for å bedre situasjonen i fastlegeordningen, sammen med en tidsbruksundersøkelse og den kommende evalueringen av fastlegeordningen. Rekrutteringstilskuddet har en total ramme på 13,9 millioner kroner for 2018. Søknadsfristen er 6. april 2018.

  – Det er en beskjeden satsning, og det trengs utvilsomt mer friske midler inn i ordningen. Men det ligger noen muligheter i dette rekrutteringstilskuddet, som vi håper kommunene vil benytte seg av, sier Øren.

  Informasjon om hvordan man går frem for å søke er lagt ut på Helsedirektoratets nettsider: helsedirektoratet.no/tilskudd. Søknader forventes ferdigbehandlet innen utgangen av mai 2018.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media