Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utlyser midler til rekrutteringstiltak

Ingvild Bjørgo Berg Om forfatteren

Kommuner som sliter med å rekruttere fastleger kan nå få mulighet til å søke om ekstrabevilgninger via Helsedirektoratet. Legeforeningen oppfordrer medlemmene til å få kommunene til å benytte seg av tiltaket.

GODT TILTAK: Rekrutteringstilskuddet kan bidra til å løse noen av de mest akutte problemene kommunene står i, mener Tom Ole Øren. Foto: Lise B. Johannessen

Helsedirektoratet utlyste i februar et rekrutteringstilskudd for kommuner som sliter med å rekruttere fastleger og med manglende stabilitet. Målet med tilskuddet er å redusere antall ubesatte fastlegeavtaler/fastlegestillinger, øke stabiliteten og øke kompetansen i allmennlegetjenesten.

Det siste året har det blitt stadig vanskeligere for kommunene å rekruttere fastleger. I følge VGs kartlegging sommeren 2017 hadde 198 av 425 kommuner rekrutteringsutfordringer eller bekymringer knyttet til fastlegesituasjonen i kommunen. Seks måneder senere melder flere kommuner om at situasjonen er forverret ytterligere.

Leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, mener at rekrutteringstilskuddet er et godt tiltak, men at det alene ikke vil løse rekrutteringsutfordringene.

– De utfordringene vi står overfor griper dypere enn som så. Men det kan bidra til å løse noen av de mest akutte problemene kommunene står i, mens vi jobber med å få på plass varige tiltak, sier Øren.

– Det er opp til kommunene å søke, så det er viktig at fastleger og kommuneoverleger oppfordrer kommunene til å søke på midlene, forklarer AF-lederen.

Rekrutteringstilskuddet er en del av helsemyndighetenes tiltakspakke for å bedre situasjonen i fastlegeordningen, sammen med en tidsbruksundersøkelse og den kommende evalueringen av fastlegeordningen. Rekrutteringstilskuddet har en total ramme på 13,9 millioner kroner for 2018. Søknadsfristen er 6. april 2018.

– Det er en beskjeden satsning, og det trengs utvilsomt mer friske midler inn i ordningen. Men det ligger noen muligheter i dette rekrutteringstilskuddet, som vi håper kommunene vil benytte seg av, sier Øren.

Informasjon om hvordan man går frem for å søke er lagt ut på Helsedirektoratets nettsider: helsedirektoratet.no/tilskudd. Søknader forventes ferdigbehandlet innen utgangen av mai 2018.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler

Annonse
Annonse