En mer ambisiøs folkehelsepolitikk!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi har fått til mye, men det er fortsatt viktig å sette inn flere tiltak for å bedre folkehelsen.

  I 2012 lanserte Legeforeningen statusrapporten Pulsen opp for bedre helse. Den inneholder viktige tiltak for å bedre folkehelsen. Vi har fått gjennomslag for mye, men fortsatt gjenstår viktige endringer. I Legeforeningens formålsparagraf er folkehelseengasjementet viktig. Sentralstyret har derfor nylig oppdatert Legeforeningens politikk på fysisk aktivitet, tobakk, kosthold og alkohol.

  Gleden ved å være i bevegelse læres i ung alder. Alle barn går på skolen – derfor er dette en viktig arena for de brede folkehelsetiltakene som kan redusere sosiale helseforskjeller. Før jul vedtok flertallet på Stortinget å innføre én time fysisk aktivitet hver dag i skolen. Dette har vi jobbet for i mange år med våre samarbeidspartnere i Alliansen for fysisk aktivitet i skolen.

  Fysisk aktivitet gir ikke bare bedre helse, det fremmer også læring og trivsel. Derfor kan vi trygt prioritere dette i skolehverdagen. Flere skoler har allerede banet vei. I arbeidet med gjennomføringen er det derfor viktig å lære av de gode eksemplene. Legeforeningen vil også styrke svømmeopplæringen. Svømming er bra for helsa, men svømmeferdigheter er ikke minst viktig for å hindre at liv går tapt i en nødsituasjon. I dag er svømmeferdigheter ujevnt fordelt i befolkningen. Derfor er også dette et viktig tiltak for å redusere de sosiale helseforskjellene.

  Norge var et foregangsland da vi innførte røykeloven i 2004. Stadig færre røyker, men til gjengjeld står vi midt oppe i det Folkehelseinstituttet omtaler som en snusepidemi. Det er bekymringsfullt. Legeforeningen fikk stor oppmerksomhet da vi for et par år siden etterlyste en mer offensiv tobakkspolitikk og foreslo forbud mot salg av all tobakk til alle født etter år 2 000. Målet er å hindre at nye generasjoner blir avhengig av tobakk.

  Den norske befolkningen er for tung. Det må være lettere å ta sunne valg i matveien. Avgifter er et virkemiddel som regjeringen benyttet i årets statsbudsjett. Økningen i sukkeravgiften skapte debatt, mye på grunn av sterke næringsinteresser. Legeforeningen støtter økningen, men innretningen må være slik at den oppleves rettferdig og gir størst mulig helseeffekt. Samtidig må vi se på andre økonomiske insentiver slik at de sunne valgene også gir effekt når varene skal betales. Momsfritak på frukt og grønt er et slik tiltak, som Legeforeningen støtter.

  Pris og tilgjengelighet er viktige alkoholpolitiske virkemidler. Det er et underlig prinsipp at de som reiser utenlands skal få kjøpe billig alkohol. Med dagens kvoter er flyplassen for mange det nærmeste alkoholutsalget. Legeforeningen ønsker å avvikle taxfreeordningen. Et alternativ er at Vinmonopolet overtar salget, fordi det er viktig å hegne om Vinmonopolet som et alkoholpolitisk virkemiddel.

  Påsken står foran oss med ski, godteri og andre fristelser. Noen sitter i mørke kinosaler, andre går til topps i fjellet, mens mange tar en for laget og våker over de syke. Uansett er den norske påsken en feiring av lyset og den kommende våren. Vi skal kose oss skikkelig – og sørge for å komme oss ut. Riktig god påske!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media