Per Wetteland

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Per Wetteland ble født i Stavanger 3.8.1924 og døde i Oslo 16.10.2017, vel 93 år gammel. Han ble cand.med. i Bergen i 1952 og begynte sin medisinske karriere som privatpraktiserende lege i byen. Fra 1954 arbeidet han ved Haukeland sykehus og Gades Institutt for patologisk anatomi, først som vitenskapelig assistent, deretter som forskningsstipendiat NAVF, assistentlege og vikarierende prosektor til 1961. I 1963–65 var han prosektor ved Gades institutt etter korte engasjementer ved andre kliniske avdelinger, han ble godkjent spesialist i patologi i 1963. I perioden 1965–68 var han overlege ved det skandinaviske undervisningssykehuset i Seoul i Sør-Korea.

  Etter kortere ansettelser ved patologisk-anatomiske laboratorier i Sverige og Norge var han overlege ved avdeling for patologi ved Sentralsykehuset i Østfold i perioden 1972-–80. Fra 1980 til 1984 var han overlege og dosent ved avdeling/institutt for patologi ved Rikshospitalet og Universitetet i Oslo, i perioden 1985–91 overlege og professor samme sted.

  Vi hadde gleden av å arbeide sammen med Per Wetteland i hans periode som overlege/professor ved avdeling for patologi ved Rikshospitalet. Som kollega og veileder var hans kontordør alltid åpen for diskusjoner om vanskelige tilfeller og mye mer. Han var meget erfaren og kunnskapsrik og spesielt engasjert i dødsstatistikk og hvordan man skulle rangere obduksjonsfunn ut fra umiddelbar, tilgrunnliggende og medvirkende dødsårsak.

  Per var meget arbeidsom og nøyaktig og signerte aldri diagnoser han ikke var overbevist om riktigheten av, ofte etter grundige litteraturstudier og konsultasjoner hos erfarne kolleger.

  Hans hovedinteresse var tumorpatologi, særlig i øre-nese-hals-området, infeksjons- og immunpatologi samt tuberkulose. Han publiserte 75 artikler innen disse emnene, i tillegg til kompendier og oversikter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media