Helge Scott

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Scott

Ole Petter Fraas Clausen, Helge Scott
05.02.2018
Per Wetteland ble født i Stavanger 3.8.1924 og døde i Oslo 16.10.2017, vel 93 år gammel. Han ble cand.med. i Bergen i 1952 og begynte sin medisinske karriere som privatpraktiserende lege i byen. Fra...
Ingrid Lyngved Ødegård, Kolbjørn Høgåsen, Dag Paulsen, Helge Scott
19.11.2009
Alvorlig lungeinfeksjon er den hyppigste årsaken til akutt oppstått livstruende respirasjonssvikt. Ved manglende effekt av antibiotikabehandling bør man tenke på muligheten av andre årsaker enn...
Kaspar Broch, Einar Gude, Helge Scott, Svend Aakhus
22.10.2009
En 78 år gammel mann ble henvist til Rikshospitalet for utredning av aortastenose avdekket ved lokalsykehus. Han var tidligere nyretransplantert og hadde i de senere år utviklet symptomer på...
Odd Terje Brustugun, Åslaug Helland, Lars Fjellbirkeland, Lilach Kleinberg, Sarah Ariansen, Peter Jebsen, Helge Scott, Tom Dønnem, Roy Bremnes, Thomas Berg, Bjørn Henning Grønberg, Hong Yan Dai, Sissel Gyrid Freim Wahl, Kjersti Mangseth, Lars Helgeland
30.04.2012
Lungekreft rammer årlig over 2 500 personer i Norge ( 1 ). Flere enn 2 100 dør hvert år, hvilket gjør sykdommen til den vanligste årsaken til kreftrelaterte dødsfall. Ca. 80 % har ikke-småcellet...