Les mer om

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Hva etterlatte etter selvmord forteller oss

  Hva etterlatte etter selvmord forteller oss

  De fleste etterlatte etter selvmord hos unge menn har ikke sett tegn på psykisk sykdom før selvmordet. Ofte var selvmordskrisen knyttet til relasjoner. Dette kommer frem i en kvalitativ studie med 61 dybdeintervjuer av etterlatte. Psykisk sykdom er verken en tilstrekkelig eller en nødvendig faktor for selvmord. Dette bør formidles bedre til helsepersonell, politikere og befolkning. Hvordan skal helsearbeidere yte god omsorg ved fare for selvmord?

  Leder: De «små» tingenes betydning

  Kronikk: Bedre omsorg, færre selvmord

  Originalartikkel: Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn

  Antidot mot nye antikoagulantia

  Antidot mot nye antikoagulantia

  Blødning kan oppstå hos pasienter som bruker direktevirkende orale antikoagulerende legemidler. Foruten støttende behandling med oksygen, væskeinfusjon, blodtransfusjon og ev. fysisk instrumentell hemostase skal det gis enten protrombinkomplekskonsentrat eller aktivert protrombinkomplekskonsentrat. Under særlige omstendigheter kan også antidotbehandling med idarusizumab være aktuelt.

  Klinisk oversikt: Antidotbehandling ved bruk av direktevirkende antikoagulasjonsmidler

  Psykiatri – før, nå og fremover

  Psykiatri – før, nå og fremover

  Psykiatri som fag har lenge vært preget av splid mellom ulike sosialpsykiatriske, psykologiske og biomedisinske retninger. Det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget er ofte mangelfullt. Kan ny kunnskap fra nevrobiologien være til hjelp i det kliniske arbeidet? «Påvising av samspillet mellom gener, miljø og nervesystem vil kunne forsterke rasjonalet også for «rent» sosiale og psykoterapeutiske intervensjoner og gi grunnlag for mer persontilpasset behandling», skriver en psykiater i en kronikk om psykiatriens grunnlagsforståelse

  Essay: Psykiatrien – hvor står du, hvor går du?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media