Les mer om

Artikkel

Hva etterlatte etter selvmord forteller oss

De fleste etterlatte etter selvmord hos unge menn har ikke sett tegn på psykisk sykdom før selvmordet. Ofte var selvmordskrisen knyttet til relasjoner. Dette kommer frem i en kvalitativ studie med 61 dybdeintervjuer av etterlatte. Psykisk sykdom er verken en tilstrekkelig eller en nødvendig faktor for selvmord. Dette bør formidles bedre til helsepersonell, politikere og befolkning. Hvordan skal helsearbeidere yte god omsorg ved fare for selvmord?

Leder: De «små» tingenes betydning

Kronikk: Bedre omsorg, færre selvmord

Originalartikkel: Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn

Antidot mot nye antikoagulantia

Blødning kan oppstå hos pasienter som bruker direktevirkende orale antikoagulerende legemidler. Foruten støttende behandling med oksygen, væskeinfusjon, blodtransfusjon og ev. fysisk instrumentell hemostase skal det gis enten protrombinkomplekskonsentrat eller aktivert protrombinkomplekskonsentrat. Under særlige omstendigheter kan også antidotbehandling med idarusizumab være aktuelt.

Klinisk oversikt: Antidotbehandling ved bruk av direktevirkende antikoagulasjonsmidler

Psykiatri – før, nå og fremover

Psykiatri som fag har lenge vært preget av splid mellom ulike sosialpsykiatriske, psykologiske og biomedisinske retninger. Det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget er ofte mangelfullt. Kan ny kunnskap fra nevrobiologien være til hjelp i det kliniske arbeidet? «Påvising av samspillet mellom gener, miljø og nervesystem vil kunne forsterke rasjonalet også for «rent» sosiale og psykoterapeutiske intervensjoner og gi grunnlag for mer persontilpasset behandling», skriver en psykiater i en kronikk om psykiatriens grunnlagsforståelse

Essay: Psykiatrien – hvor står du, hvor går du?

Anbefalte artikler