Kommentar

Usikker evidens av AD/HD-behandling - tilsvar til R. A. Lea

Ole Jakob Storebø
Seniorforsker
Interessekonflikt:  Nei

Det er riktig at vårt review har mottatt mye kritikk i forskjellige lederartikler, læserbrev til redaktøren, artikler og blogger, men vi har tilbakevist all kritikk og påvist at våre resultater er valide. Alle kritiske publikasjoner og svar-artikler har blitt samlet og publisert på Cochrane Library i tilknytning til reviewet (1). Hvis man ønsker et nyansert bilde av dette, så burde man også lese våre svar (1).

Det meste av kritikken har kommet fra forskere og klinikere tilknyttet det europeiske AD/HD nettverket Eunethydis. Mange av dem har omfattende forbindelser til industrien (2).

Metylfenidat har i mer enn 50 år blitt brukt til å behandle barn og unge med AD/HD uten at det har foreligget sikker evidens for effekten. Dessuten har man nesten ikke undersøkt bivirkningene (1). Man har simpelthen ikke vært oppmerksom nok på den dårlige kvaliteten av studiene og feilaktig rapportert store effekter. Det var også tilfellet med et systematisk review fra Cochrane om metylfenidatbehandling av voksne med AD/HD, som ble trukket tilbake i 2016 på grunn av feilaktig positiv vurdering av de inkluderte studiene (2,3).

Litteratur
1. Storebø OJ, Ramstad E, Krogh H et al. Methylphenidate for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015;11
2. Boesen K, Saiz LC, Erviti J, et al. The Cochrane Collaboration withdraws a review on methylphenidate for adults with attention deficit hyperactivity disorder. BMJ Evidence-Based Medicine 2017;22:143-147.
3. Epstein T, Patsopoulos NA, Weiser M. Immediate-release methylphenidate for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD005041.

Published: 10.02.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media