Kommentar
Usikker evidens av AD/HD-behandling - tilsvar til R. A. Lea