Kommentar
Svakt vitenskapelig grunnlag for kritikk av AD/HD-medisinering