Kommentar

Hvor er motstemmene?

Rune Andreas Lea
Overlege, spesialist i barne og ungdomspsykiatri
Interessekonflikt:  Nei

Storebø’s Cochrane metaanalyse har vært omfattende diskutert i fagmiljøet. Disse kommentarene (1-5) bør leses i sin helhet for å få et nyansert bilde. Innvendingene påpeker betydelige svakheter i Storebø’s analyse og konklusjoner. Vogt og Lunde’s kronikk gir ikke nyansert nok plass til disse stemmene.

Vi vet mye om AD/HD, men det er mye vi enda ikke forstår. Philip Shaw sier noe klokt:
‘Noen ganger i medisinfaget er de best tilgjengelige data ufullkomne. Det gjør ikke at dataene er ubrukelige. Det er heller slik at begrensningene kan veies av leger og andre helsearbeidere, og av familier, i valgene som gjøres for best mulig å hjelpe et barn som strever med AD/HD. Stimulantia bedrer AD/HD-symptomer og -livskvalitet. Denne metaanalysen fremhever hvor komplekst det er å kvantifisere disse fordelene’ (min oversettelse) (4).

Debatten om AD/HD-medisiner har i mange år vært polarisert. Det er alltid slik i medisinen at når det er noe vi ikke helt får til, så strømmer det til med løsningsforslag basert på ideologier og tro. Den offentlige debatten i media om AD/HD-medisiner bærer preg av dette.

Vitenskapen spriker. Da bør vi som fagpersoner veie våre utsagn, anbefalinger og konklusjoner nøye. Som Banaschewski og medarbeidere sier det: Er vi i ferd med å kaste babyen ut med badevannet? (1)

Det er det siste personer med AD/HD trenger.

Litteratur
1. Banaschewski T, Buitelaar J, Chui CS et al. Methylphenidate for ADHD in children and adolescents: throwing the baby out with the bathwater. Evid Based Ment Health 2016; 19: 97 - 9.
2. Gerlach M, Banaschewski T, Coghill D et al. What are the benefits of methylphenidate as a treatment for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder? Atten Defic Hyperact Disord 2017; 9: 1 - 3.
3. Hoekstra PJ, Buitelaar JK. Is the evidence of methylphenidate for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity
disorder flawed? Eur Child Adolesc Psychiatry 2016; 25:339–340
4. Shaw P. Quantifying the benefits and risks of methylphenidateas treatment for childhood attention-deficit/hyperactivity disorder. JAMA 2016; 315:1953–1955
5. Romanos M, Goghill D, Gerlach M et al. Check and double check—the Cochrane review by Storebo et al (2015) is indeed
flawed. Z Kinder-Jugendpsychiatr Psychother 2016; 44:336–337

Published: 08.02.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media