Kommentar
Evidensen for medisinsk behandling av AD/HD er usikker