Forside

Artikkel

Illustrasjon © Ørjan Jensen/Superpop

En studie vi presenterer i denne utgaven av Tidsskriftet viste store fylkesmessige forskjeller i forskrivning av astmamedisiner til barn. Forskjellene var uttalte også mellom nabofylker som Hordaland og Rogaland. Det er liten grunn til å tro at sykdomsforekomst kan forklare denne forskjellen. Så hvem får for lite og hvem får for mye medisin?

Anbefalte artikler