Poetiske korttekster og fotografier

Henriette Pettersen Om forfatteren
Artikkel

Siri Økland

Det står til liv

101 s, ill. Oslo: Samlaget, 2017. Pris NOK 299

ISBN 978-82-521-9428-9

I motsetning til alle andre levende skapninger har mennesket tidlig i livet tanker og følelser knyttet til døden. Fra femårsalderen av stiger en gryende bevissthet frem i barnet om at det selv og dets nærmeste alle er underlagt livets lov. Men for det oppvoksende mennesket er tryggheten som den nære omsorgsrammen gir samt dets iboende evne til glede og vitalitet overskyggende kvaliteter i møte med tankene om fremtidens usikkerhet. Som voksen bygger man gjennom identitetsutvikling og etablering av sosiale og kulturelle bolverk forsvar mot døden som umiddelbar trussel.

For forfatteren av denne boken skjer den fatale endringen i livssituasjonen da hun som nybakt trebarnsmor i en alder av 37 år blir diagnostisert med kreft. Døden blir de neste 13 år en vedvarende samboer med livskraften i henne. Så skjønner hun at døden blir den seirende part og at en strevsom prosess går mot slutten.

Forfatteren har arbeidet som journalist og nedfeller i nærmest dagboksform en kortfattet og nøktern reportasje om sin situasjon. Beskrivelsene er i liten grad emosjonelle, de er mer tekniske og påpekende. De ulike historiene ledsages av hverdagslige fotografier, uten alltid umiddelbar tilknytning til det skriftlige meningsinnholdet. På denne måten tvinges leseren til skape sin egen forståelse, aktivere sin egen innlevelsesevne for dermed å bringe seg selv i kontakt med den angst og usikkerhet livet rommer.

Fremstillingsformen er forfatterens sterke side. Med varsomme hender pakker hun opp leserens eget forhold til døden.

Det står til liv setter livet i perspektiv på en jordnær måte.

Anbefalte artikler