Leseverdig om digital helsetjeneste

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hans Nielsen Hauge

  Den digitale helsetjenesten

  417 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 399

  ISBN 978-82-05-49915-7

  Hans Nielsen Hauge, spesialist i nevrokirurgi og tidligere direktør for klinisk IKT og leder for Enhet for e-helse i Helse Sør-Øst, har skrevet en viktig bok om den digitale helsetjenesten. Det er få, om noen, tilsvarende bøker på markedet. Forfatteren gir en god oversikt over feltet e-helse og viser også hvor tett dette feltet i dag er knyttet sammen med helsetjenesten for øvrig.

  Første del omhandler e-helsens historie frem til dagens situasjon og de utfordringer vi står overfor. I andre del beskriver forfatteren detaljert hvilke byggeklosser helsetjenesten består av og hvilken grunnleggende systemstøtte helsetjenesten har behov for. Tredje del omhandler konkret hvilke digitale verktøy helsepersonell kan bruke for å oppnå økt pasientsikkerhet, bedre kvalitet og høyere effektivitet, blant annet gjennom prosess- og beslutningstøtte. Språket er enkelt, og det er brukt flere pasientkasuistikker for å tydeliggjøre budskapet.

  Boken er tiltenkt utøvende helsepersonell og studenter innen medisin og sykepleie. Hauge påpeker hvordan utdanningsinstitusjonene i liten grad har rettet oppmerksomheten mot den digitale helsetjenesten. Han henvender seg også til helseledere, politikere og IT- og leverandørbransjen. På den måten kan denne utgivelsen være et bindeledd mellom ulike profesjoner og fagfelt.

  Forfatteren beskriver den digitale helsetjenesten internasjonalt og sammenligner med norske forhold. Det er både overaskende og tankevekkende hvor langt tilbake vi er i forhold til land vi vanligvis sammenligner oss med. Samtidig synligjøres potensialet vi har for å skape en tryggere og bedre helsetjeneste.

  Dette er en nøktern og realistisk beskrivelse av fremtidens teknologiske muligheter. Helsetjenesten er kjent for å være konservativ, og det finnes mange leger og andre helsearbeidere som er skeptisk til den økende digitaliseringen. Forfatteren tar opp og svarer på noen av de vanligste innvendingene, men jeg savner noe mer problematisering av teknologiens mulige bivirkninger.

  Alt i alt er Den digitale helsetjenesten en relevant og leseverdig bok, ikke bare for spesielt interesserte, men for alle som jobber i og med helsetjenesten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media