Viktig signal fra Stortinget om medisinerutdanningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stortinget ber regjeringen øke antall studieplasser i medisin og utrede hvordan medisinstudentene kan sikres økt praksis i primærhelsetjenesten.

  POSITIVT: Det er gledelig at det er politisk vilje for at mer av utdanningen skal foregå i primærhelsetjenesten. Foto:…
  POSITIVT: Det er gledelig at det er politisk vilje for at mer av utdanningen skal foregå i primærhelsetjenesten. Foto: Colorbox

  Dette ble klart etter at Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget avga sin innstilling om statsbudsjettet for neste år. Stortingsflertallet ber også regjeringen vurdere å øke antall studiesteder for medisin. Stortinget ønsker en vurdering av dette i statsbudsjettet for 2019.

  – Dette er et viktig steg på veien for å ruste primærhelsetjenesten for fremtiden. I dag utdannes nesten halvparten av norske medisinstudenter i utlandet. Disse får liten eller ingen erfaring med primærhelsetjenesten. Norge bør ta større ansvar for å dekke eget legebehov, slik at flere av legene som utdannes også søker seg til kommunene, sier president Marit Hermansen.

  Viktig signal til regjeringen

  Viktig signal til regjeringen

  Det er komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti som har dannet flertall for forslagene. Hermansen berømmer partiene for å ha funnet løsninger sammen som regjeringen må fremme for Stortinget.

  – Dimensjoneringen av spesialist- og medisinerutdanningen i Norge betyr mye for kapasitet og kvalitet i helsetjenesten. For å nå nødvendig antall studieplasser i Norge, bør det opprettes minimum 40 nye studieplasser for medisin årlig. Tiden er moden for å utrede en samarbeidsmodell mellom Universitetet i Bergen og Universitetssykehuset i Stavanger for å nå målet, poengterer Hermansen.

  Nyvalgt leder i Norsk medisinstudentforening Inger Heimdal er svært fornøyd med dette viktige signalet fra Stortinget.

  – Vi skal jobbe for disse sakene opp mot statsbudsjettet i 2019, sier hun.

  – I tillegg er det viktig at politikerne også øker antall LIS1-stillinger. Her er det en flaskehals som forhindrer leger i å begynne i et spesialiseringsløp. Dette er en lite fremtidsrettet politikk når vi vet at Norge har et økende spesialistbehov, understreker Heimdal.

  Medisinstudentenes leder synes også det er gledelig at det er politisk vilje for at mer av medisinerutdanningen skal foregå i primærhelsetjenesten.

  – Kommunene er viktige læringsarenaer som per dags dato er lite utnyttet i utdanningen. Som studenter må vi lære der vi skal være. I tillegg er det viktig at de av oss som studerer i utlandet - og som Norge er helt avhengige av - også får en god innføring til det norske helsevesenet, sier hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media