Med fastlønn som nøkkel til økt rekruttering

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gjennom pilotprosjektet Allmennlege i spesialisering (ALIS) har så langt 14 unge leger fått utdanningsstillinger som fastlege.

  STOR INTERESSE: Helen Brandstorp tror utdanningsstillinger med fastlønn vil bidra til økt fastlegerekruttering. Foto: Lisbet…
  STOR INTERESSE: Helen Brandstorp tror utdanningsstillinger med fastlønn vil bidra til økt fastlegerekruttering. Foto: Lisbet T. Kongsvik

  Pilotprosjektet ALIS-Vest startet i 2017 i ti kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Disse kommunene har opprettet fastlønnede ALIS-stillinger som ble utlyst på vanlig måte. Det er spesialtilpassede utdanningsstillinger som er tilrettelagt for at legene skal få en god innfasing i fastlegejobben. Legene får fast lønn og slipper å investere i egen praksis. De har fri med lønn for å gå på kurs, listelengde tilpasset sitt kompetansenivå og tilgang til veiledningsgruppe. ALIS er tenkt å være i stillingen i fem år, og det skal utarbeides en utdanningsplan for hver enkelt.

  For få vil bli fastleger

  For få vil bli fastleger

  Leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) Helen Brandstorp sitter i prosjektledelsen i ALIS-Vest.

  Hun viser til en undersøkelse gjort av KS i 2015 som viste at fire av ti kommuner allerede den gang slet med å rekruttere fastleger. Undersøkelser som NSDM selv har gjort påpeker at det var til sammen 61 langtidsledige hjemler i 2014, og at dette ble nær fordoblet i 2016.

  Distriktene har i mange år slitt med å få unge leger til å komme og ikke minst få dem til å bli. Nå gjelder dette også de større kommunene.

  – Jeg håper derfor dette prosjektet vil snu denne utviklingen og bidra til en bedre rekruttering til fastlegeyrket, sier Helen Brandstorp.

  Noen kommuner sliter også med å få turnuslege i den nye ordningen og vil derfor i stedet selv rekruttere til en utdanningsstilling.

  Rekordmange søkere

  Rekordmange søkere

  ANGRER IKKE: Oda Sunde Strand angrer ikke på at hun søkte utdanningsstilling gjennom ALIS. Foto: Privat
  ANGRER IKKE: Oda Sunde Strand angrer ikke på at hun søkte utdanningsstilling gjennom ALIS. Foto: Privat

  Det var i alt 72 søkere til de 14 stillingene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

  – Dette er en bekreftelse på at legene ønsker slike utdanningsstillinger, sier Brandstorp.

  Oda Sunde Strand (27) er en av de fjorten unge legene som har fått en utdanningsstilling gjennom prosjektet. Hun studerte i Oslo, men søkte turnustjeneste i Odda. Som medisinstudent med lisens arbeidet hun som fastlegevikar. Nå har hun jobbet et halvt år som fastlege ved Odda legesenter. Dette er hennes første jobb etter turnustjenesten.

  – Jeg hadde turnustjeneste både på sykehus og i distrikt i Odda. Jeg stortrivdes der og hadde derfor lyst til å bli i Odda videre, sier hun.

  Alt er lagt til rette

  Alt er lagt til rette

  Oda Sunde Strand har alltid hatt lyst til å bli fastlege. Da ALIS-stillingene ble utlyst var hun ikke i tvil om at hun ville søke.

  – Gjennom ALIS er alt lagt til rette for deg fra første dag, med veileder og veiledningsgruppe. Det er satt krav til veilederen du skal ha på daglig basis. Vi er jo også kommunalt ansatt, noe jeg ser på som en fordel i starten av yrkeskarrieren. Alt ligger til rette for at du kan komme i gang med spesialiseringsløpet fra første dag, sier hun fornøyd.

  Oda Sunde Strands far er også fastlege, og gjennom hele oppveksten har han snakket varmt om det å være allmennlege.

  – Det bidro nok til at jeg i utgangspunktet fikk interesse for allmennmedisin, sier hun.

  – Jeg trives veldig godt som allmennlege, og er helt sikker på at jeg vil fortsette med det fremover.

  Kan bli en nasjonal ordning

  Kan bli en nasjonal ordning

  ALIS-Vest prosjektet har til nå vært så vellykket at helseministeren har gått ut og sagt at det på sikt er ønskelig å rulle ut ordningen i hele landet.

  – Dette er svært positivt. Hvis helseministeren holder dette løftet vil det bety mye for rekrutteringen av unge leger til fastlegeyrket i fremtiden, fastslår Helen Brandstorp.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media