Lav grad av medbestemmelse i helseforetakene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En ny undersøkelse viser at sykehusansatte opplever lite rom for medbestemmelse i arbeidshverdagen.

  LAV INNFLYTELSE: Ansatte i helseforetakene er blant de som opplever den høyeste graden av standardisering og kontroll på…
  LAV INNFLYTELSE: Ansatte i helseforetakene er blant de som opplever den høyeste graden av standardisering og kontroll på arbeidsplassen. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

  Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) presenterte nylig funnene fra deres årlige undersøkelse om medvirkning i arbeidslivet. Legeforeningen er blant oppdragsgiverne sammen med Politiets Fellesforbund, Forskerforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk, SAFE og Lederne.

  – Medbestemmelse er sentralt i den nordiske arbeidslivsmodellen, og det er en bred enighet om at løsningene i de nordiske landene har vært viktige for utviklingen av et godt arbeidsliv. Mange av våre medlemmer, spesielt i sykehusene, opplever å ha fått mindre innflytelse i organiseringen av virksomheten og utformingen av tjenestene, sier Christian Grimsgaard, foretakstillitsvalgt ved OUS og tidligere sentralstyremedlem.

  – Andre yrkesgrupper oppfatter også at medbestemmelse og medvirkning svekkes i arbeidslivet og sammen har vi ønsket en grundigere kartlegging av hvilken vei norsk arbeidsliv utvikler seg.

  Bekymringsfullt i sykehusene

  Bekymringsfullt i sykehusene

  Medbestemmelsesbarometeret 2017 viser at 43 prosent opplever at arbeidslivet utvikler seg til å bli mer autoritært. 28 prosent mener arbeidslivet er uendret og 18 prosent vet ikke. Kun 12 prosent tror arbeidslivet går i en mer demokratisk retning. I helseforetakene er andelen som mener arbeidslivet går i en autoritær retning hele 47 prosent.

  Christian Grimsgaard. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
  Christian Grimsgaard. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

  – Det overordnede funnet i undersøkelsen er at arbeidstakerne opplever at arbeidslivet utvikler seg i mer autoritær retning, og at medbestemmelsen svekkes. Denne opplevelsen er sterkest i statlig sektor, og i helseforetakene spesielt, forklarer Grimsgaard.

  Undersøkelsen viser at ansatte i statlige virksomheter har den høyeste graden av standardisering og kontroll, og den laveste graden av medbestemmelse, sammenlignet med ansatte i privat og kommunal sektor. I staten utmerker de ansatte i statsaksjeselskapene og helseforetakene seg mest med høy grad av kontroll og lav grad medbestemmelse.

  – Resultatene bekrefter inntrykkene som formidles fra medlemmene våre. Manglende medvirkning er etter vårt syn særskilt bekymringsfullt i sykehusene, som er høykompetansevirksomheter. Manglende medvirkning og engasjement svekker sykehusenes mulighet til å videreutvikle tjenestetilbudet, sier Grimsgaard.

  Påvirker fag, tillit og konflikt

  Påvirker fag, tillit og konflikt

  Forskerne bak barometeret har også sett på tillit mellom ansatte og ledelse, og konfliktnivå. De finner blant annet at:

  • Ansatte i privat sektor og i fylkeskommunal/kommunal sektor opplever å ha større innflytelse på kvalitet i eget arbeid og kvalitet og arbeidsmetoder i virksomheten, sammenlignet med ansatte i statlig sektor.

  • Det er et lavere nivå av tillit til alle ledelsesnivåene blant ansatte som oppgir standardisering og kontroll som dominerende ledelses- og styringsform. Det er et høyere nivå av tillit blant arbeidstakere som oppgir medvirkning, særlig til nærmeste leder.

  • Den laveste rapporterte konfliktfrekvensen er blant arbeidstakere som opplever en høy grad av medvirkning.

  Medbestemmelsesbarometeret 2017 er tilgjengelig på Arbeidsforskningsinstituttets nettsider: www.afi.no.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media