– Fastlegeordningen må styrkes

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  To nye rapporter produsert på oppdrag fra Legeforeningen understøtter behovet for styrking av fastlegeordningen.

  POSITIVT: Nye rapporter viser at det finnes gode virkemidler for å utvikle fastlegeordningen. Foto: Thomas Barstad Eckhoff…
  POSITIVT: Nye rapporter viser at det finnes gode virkemidler for å utvikle fastlegeordningen. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

  I 2017 skapte fastlegeordningen store overskrifter i nasjonale medier og Stortinget vedtok å gjennomføre en evaluering av ordningen. Da den nye utvidete regjeringen Solberg presenterte sin plattform i januar 2018 presenterte de et mål om «forbedre og modernisere» ordningen.

  – Det er veldig positivt at fastlegeordningen er på alles lepper nå om dagen, og vi er svært glade for at dette nå har nådd politikernes dagsorden. Nå er det viktig å få på plass gode, fremtidsrettede løsninger for ordningen, poengterer hun.

  Presenterer nye rapporter

  Presenterer nye rapporter

  Legeforeningen jobber aktivt opp mot myndighetene og KS for å bedre fastlegenes arbeidsforhold. En del av dette arbeidet er å gi innspill til utformingen av kommunenes medisinske tilbud. Legeforeningen offentliggjorde nylig to nye rapporter om det medisinske tilbudet i kommunene.

  – Rapportene viser at vi har gode virkemidler til å utvikle fastlegeordningen, men det krever vilje til samarbeid og utvikling i kommunene, sier president Marit Hermansen.

  Ber kommunene ta grep

  Ber kommunene ta grep

  Den første rapporten leverer et kunnskapsgrunnlag for utviklingen av et moderne og godt ledet medisinsk tilbud i kommunene. Målet er at pasientene skal oppleve effektive og sammenhengende helsetjenester både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

  – Kommunene må gjøre omfattende grep for at fremtidens helse- og omsorgstjenester skal være effektive og sikre, og gi gode brukeropplevelser. Rapporten viser at det er behov for et bredere perspektiv på ledelse av kommunenes medisinske tilbud enn bare fastlegetjenesten, og medisinsk kompetanse må inn i hele lederlinjen, forklarer Hermansen.

  Hun fremhever at avgjørelsen om at den varslede revitaliseringen av trepartssamarbeidet mellom KS, Helse- og omsorgsdepartementet og Legeforeningen, er et godt utgangspunkt for å få til en bedre kommunehelsetjeneste.

  Verdifull portnerrolle

  Verdifull portnerrolle

  I den andre rapporten har ledende eksperter sett på fastlegenes portnerrolle.

  – Denne funksjonen var veldig viktig ved innføringen av fastlegeordningen. I ettertid har det vært en avtagende interesse for denne rollen fra myndighetenes side. Legeforeningen har derfor sett et behov for å avklare om fastlegens portnerfunksjon fortsatt forsvarer sin plass, forklarer presidenten.

  Funnene er klare; Fastlegens portnerrolle bidrar til en helsetjeneste som gir et mer likeverdig tilbud til hele befolkningen, med bedre resultat for pasientene og lavere pris for samfunnet.

  – Men vi ser også at gevinsten kan økes ytterligere ved å sikre kvalitet og øke kapasiteten. Fastlegeordningen bør styrkes for å møte behovene til en aldrende befolkning hvor stadig flere lever med mange samtidige sykdommer og ulike grader av funksjonssvikt, avslutter Marit Hermansen.

  Begge rapportene er tilgjengelige på Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media