Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sjefredaktøren svarer

Are Brean Om forfatteren

Det er leit å høre at Løndalen opplever sitt fagfelt «bortgjemt i en krok». Vi i redaksjonen deler på ingen måte denne opplevelsen på radiologifagets vegne.

Tvert imot er vi så heldige at vi har dyktige radiologer både som forfattere, fagvurderere og faglige medarbeidere – som alle ukentlig bidrar til både å vise frem og å kvalitetssikre bruken av radiologiske bilder i Tidsskriftet. Vi finner det også gledelig at leger fra andre spesialiteter gjerne ønsker å benytte radiologiske bilder til glede for leserne – med tillatelse fra den aktuelle radiologiske avdelingen. Slik tillatelse forelå også i dette tilfellet.

Vår interne regel i redaksjonen er at alle artikler som inneholder radiologiske bilder, som et minimum enten skal ha en radiolog som medforfatter, eller en radiolog som fagvurderer. Det ville ikke være i tråd med Vancouver-reglene for forfatterskap, dersom vi som tidsskriftredaksjon skulle gå inn og overstyre forfatterlisten. Følgelig, siden akkurat denne artikkelen ikke hadde en radiolog som medforfatter, valgte vi, slik vi pleier, å benytte en dyktig radiolog som en av våre to eksterne fagvurderere av artikkelen.

Kommentarer

(0)
Annonse
Annonse