#utentaushetsplikt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  #Metoo-kampanjen har denne høsten vist oss at troll sprekker i lyset. Jeg vil være med og slå på lyset i alle kriker og kroker hvor seksuell trakassering har fått lov til å eksistere.

  Denne høsten har vist oss at makt kan flyttes. Maktpersoner har måttet ta sin hatt og gå. Modige kvinner har brutt tausheten og tatt ansvar for å se, påpeke og si ifra at vi ikke tillater seksuell trakassering. Det er ikke lenger mulig å holde på i det skjulte.

  Derfor vil jeg berømme de modige og målrettede initiativtakerne til Facebook-aksjonen #utentaushetsplikt. 7. desember kunne vi lese i Aftenposten at 3600 kvinnelige leger hadde skrevet under på et opprop mot seksuell trakassering på jobb. Mange hadde delt sine historier. Og disse historiene viste at få hadde turt å varsle ledelsen. Altfor mange av de som faktisk sa ifra ble møtt med lite eller ingen handling. Jeg var derfor aldri i tvil om å skrive under på oppropet. Denne høsten har vist oss at troll sprekker i lyset. Jeg vil være med og slå på lyset i alle kriker og kroker hvor denne typen overgrep har fått lov til å eksistere.

  #metoo-kampanjen startet i en annen bransje og i et annet land. Det er på ett vis skremmende å se at seksuell trakassering finnes i alle land og i alle bransjer. Samtidig må vi nok erkjenne at denne formen for maktovergrep har vært der hele tiden, men har vært skjult av taushet. Det har vært vanskelig å si fra. Derfor er kampanjen så viktig. Den har gjort det mulig å si åpent, klart og tydelig at vi ikke lenger finner oss i slik adferd.

  Men vi skal ikke bare si ifra. Vi må sette søkelyset på forhold som øker risikoen for at noen utsettes for seksuell trakassering. Risikoen øker der hvor makt er skjevfordelt, i kulturer med seksualisert adferd eller sjargong og i utrygge ansettelsesforhold. Midlertidige ansettelser gjør det vanskelig å varsle om kritikkverdige forhold. Er du er avhengig av å få fornyet ditt vikariat, oppleves det vanskelig å påpeke uønsket adferd.

  Hver og en av oss har et ansvar. Men dette er også et tydelig arbeidsgiveransvar. Temaet må diskuteres på ledermøter, i tillitsvalgt- og verneombudsapparatet og i arbeidsmiljøutvalget. Varslingsrutiner må gjennomgås slik at trygghet sikres for den som varsler. Trygge ansettelsesforhold må sikres for å forebygge at denne type maktmisbruk kan utøves.

  Legeforeningen har også et ansvar. Vi vil gjennomføre en egen medlemsundersøkelse for å få vite mer om hvordan våre medlemmer opplever dette. Legeforeningen har et godt utbygd tillitsvalgtapparat, lett tilgjengelig juridisk bistand for våre medlemmer og egen kollegabasert støtteordning med lav terskel for kontakt. Likevel har vi kjennskap til få saker. For vår forening er det viktig å forstå hvordan vi bedre kan innrette oss for også å fange opp disse sakene. Vi må flytte makt for å forebygge at trakassering forekommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media