Skjermer sykehusene for ytterligere effektivisering

Mattis Dahl Åmotsbakken Om forfatteren
Artikkel

Statsbudsjettet for 2018 ble endelig vedtatt av Stortinget i desember.

GODT NYTT: Stortinget vedtok statsbudsjettet 12. desember. Sykehusene skjermes for ytterligere effektivisering. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Etter lange forhandlingsdager mellom regjeringspartiene, Venstre og Krf, ble det til slutt en budsjettavtale mellom de fire partiene på borgerlig side i slutten av november. I avtalen var det enighet om å øke effektiviseringskravet i offentlig sektor fra 0,5 til 0,7 prosent. Sukkeravgiften ble økt med en milliard kroner.

Det var ingen store endringer fra denne budsjettavtalen da Stortinget 12. desember vedtok det endelige budsjettet for 2018.

Kutter senger for å spare penger

Slik avtalen mellom de fire borgerlige partiene la opp til, blir sykehusene skjermet for ytterligere effektivisering i det vedtatte budsjettet. Dette skjer ved en økt grunnbevilgning på 200 millioner kroner. Det er bare domstolene og sykehusene som blir skjermet i 2018-budsjettet.

I fjor kuttet regjeringspartiene, Venstre og Krf i sykehusbudsjettet etter vanskelige budsjettforhandlinger. Regningen for sykehusene kom da på en halv milliard kroner. Dermed ble 2017 et enda tøffere år for allerede hardt pressede sykehus. Legepresident Marit Hermansen er glad for at historien ikke gjentar seg og at sykehusene ikke presses ytterligere i 2018-budsjettet. Hun peker på at det fortsatt er manglende samsvar mellom pålagte oppgaver og ressurser.

– Omstilling og effektivisering har i tråd med strammere budsjetter vært normaltilstanden for de ansatte i sykehus de siste årene. I Bergen og Stavanger kutter nå ledelsen i antall senger for å spare penger. De ansatte er bekymret. Derfor er det helt nødvendig at politikerne nå anerkjenner innsatsen der ute og ikke møter hardt arbeidende sykehuspersonell med ytterligere effektiviseringskrav, understreker Hermansen.

Tverrpolitisk vilje for å styrke fastlegeordningen

Hverken i regjeringens opprinnelige budsjettforslag eller i det vedtatte budsjettet er det bevilget midler for å løse utfordringene i fastlegeordningen.

Leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, mener det er avgjørende med tverrpolitiske løsninger som prioriterer et løft for en fastlegeordning i knestående.

– Rekrutteringsutfordringene berører nesten to millioner innbyggere. Det er på høy tid å finne gode rekrutteringstiltak for å bevare en sterk fastlegeordning i fremtiden, sier Øren.

Viktig folkehelstiltak

Den store økningen i sukkeravgiften skapte politisk debatt etter budsjettavtalen kom i havn. Hermansen mener dette er et viktig strukturelt folkehelsetiltak.

– Dette har Legeforeningen påpekt i mange år. Vi vet at økonomiske virkemidler har innvirkning på et sunnere kosthold. Dette er en inndekning som er godt nytt for folkehelsen, sier Hermansen.

Anbefalte artikler