Maja Schenkel, Julie Stabursvik Om forfatterne
Artikkel

Christian Svendsen Juh, Kim Thestrup Foss, Ninna Hinchely Ebdrup et al.

Farmakologikort

427 kort. København: FADL’s forlag, 2017. Pris DKK 300

ISBN 978-87-7749-858-9

Lærke Smidt Gasbjerg

Mikrobiologikort

163 kort. København: FADL’s forlag, 2017. Pris DKK 250

ISBN 978–87–7749–968–5

Huskekortene (flash cards) fra danske FADL i henholdsvis farmakologi og mikrobiologi skal lette innlæringen i fag preget av stor detaljrikdom og pugging. Danmark og Norge er så like i flora og farma at man kan gå ut fra at kortenes retningslinjer og laboratoriediagnostikk holder stand på tvers av landegrensene. Kortpakkene har stilig design og er inndelt i fargekoder etter kategorier. Vedlagt er overordnede tabeller, som er minst like nyttige som kortene.

Farmakologikortene har særdeles mange fargeinndelinger, noe som kan virke forvirrende. Mange legemidler kan som kjent brukes til flere formål og kortene får da flere farger. I enkelte kategorier er det mismatch mellom fargen på selve kortene og oversikten på pakken.

Hver enkelt kort er inndelt i navn, stoffgruppe, effekt, virkning, indikasjon, kontraindikasjon, bivirkning og administrasjon – mye innhold på liten plass, alt relevant og oppdatert. Man bør nok kunne det som finnes på kortet. Til hovedeksamen i farmakologi kommer man ikke utenom litt pugging, og der tror vi kortene kan være til hjelp.

Kortene kan være vanskelig å sortere, hente ut og inn av boksen og orientere seg i. Vi savner skilleark mellom kategorier og muligheten til å hekte dem på en metallring, slik som mange anatomihuskekort er utstyrt med. Det er ingen informasjon om dosering eller behandlingsprioritering, men dette kan man finne andre steder.

Mikrobiologikortene er større enn farmakologikortene og nummerert. Med i boksen er det kort som fungerer som innholdsfortegnelse med henvisning til disse numrene. Slik blir sorteringen lett. Tabellene til denne boksen er utrolig anvendelige og verdt kjøpet i seg selv.

Hver mikrobe er konsist beskrevet med karakteristika som utseende og typebestemmelse, infeksjonssykdommer de kan gi, forekomst, smitteveier, diagnostikk, behandlingsforslag og eventuelt aktuelle vaksiner. Med tanke på førsteårseksamen i mikrobiologi ved Universitetet i Oslo er virulensfaktorer (kalt «produkt») litt sparsomt beskrevet. Den eneste illustrasjonen er en tegning av mikrobens form på forsiden. Det hadde ikke skadet med flere illustrasjoner, f.eks. av kapsel, utseende på agarskål eller i mikroskopet. Vi savner også informasjon om hvordan man kjenner dem igjen og skiller dem fra hverandre, f.eks. ved dyrking.

Kortene dekker fag hvor det kan være vanskelig å definere pensum og sette en grense for detaljene. De kan være til god hjelp – kloke hoder og en redaksjon har kvalitetssikret innhold og faglig nivå. Bredden i informasjonen gjør at de nok kan brukes i flere faser på studiet – både når stoffet er ferskt, når det skal innlæres til sine respektive hovedeksamener og når alt skal falle på plass til sisteårseksamen. De er på ingen måte en erstatning for annen litteratur, men kan gjøre innlæringen av tørre fakta morsommere, ikke minst fordi de oppfordrer til samarbeid og quiz. Vi fikk i hvert fall lyst til å lære!

Anbefalte artikler