Tilbyr kurs i drift av privat praksis

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hordaland legeforening tilbyr kurs for ferske og erfarne leger som vil lære om god drift av fastlegekontor og spesialistpraksis.

  ØNSKET AV MANGE: Gunnar Ramstad i Hordaland legeforening håper kurset gir mange leger er et incitament til forbedringer i…
  ØNSKET AV MANGE: Gunnar Ramstad i Hordaland legeforening håper kurset gir mange leger er et incitament til forbedringer i eksisterende praksis og at unge leger får verdifull kunnskap til å kunne starte i allmennpraksis. Foto: Privat

  – Det går an å gjøre enkle grep for å drive bedre og sørge for at belastningen mellom kolleger blir riktigere, sier Gunnar Ramstad, leder i Hordaland legeforening.

  Ramstad er også medlem i nemnden som vurderer kvaliteten på praksiser ved salg.

  – Vi ser at det mangler en del på kunnskapen om drift av praksiser. Det medisinsk faglige er godt, men driften er ofte stemoderlig behandlet, sier han.

  Nå har Hordaland legeforening opprettet et eget emnekurs om praksisdrift som starter i februar 2018.

  – Det kan oppleves at det er mye å forholde seg til i privat praksis, og selv føler jeg at dette utsagnet nå er gått over til å bli en myte, som kan oppleves skremmende for unge leger. Vi ønsker å ta ned forestillingene som mange leger har om drive praksis. Kurset er et tilbud til unge og eldre kolleger som vil lære å drive praksisen bedre, enten de er privatpraktiserende spesialister eller allmennleger, sier Ramstad.

  Den største bøygen

  Den største bøygen

  Ramstad forstår at unge leger vil føle det tyngre faglig sett i starten når de overtar en listepopulasjon. Det er mye nytt, og på toppen kommer administrasjon.

  – Men det som er viktig, er at de unge kollegene kommer inn i veldrevne praksiser, hvor ting er på stell. Over tid vil de oppleve gleden av autonomi over egen arbeidssituasjon. Det er noe mange kolleger setter mer pris på jo eldre de blir. Det er for eksempel få andre leger som blir like lenge i jobbene som fastleger og med glede over jobben, sier han.

  Gunnar Ramstad sammenligner friheten i egen praksis med tilværelsen som lege på sykehus.

  – Hvis jeg tar et sideblikk til sykehusverdenen, så gir sykehuslegene uttrykk for at de blir styrt inntil det ekstreme. Vi kan ta ferie stort sett når vi ønsker. Dog må kontoret være betjent, men autonomien er viktig når du skal ha et yrke resten av livet. Det gir trivsel å administrere sin egen lille helsebedrift, understreker han.

  Stor interesse

  Stor interesse

  Det nye emnekurset går over to dager.

  – Vi ønsker at kolleger kan møtes. Vi gir en gjennomgang av hvordan man kan styre en allmennpraksis, gjennomgår avtaleverket og ser hva som skjer ved omsetninger av praksis. Vi ser på regelverket og ikke minst på hvordan man får til en rettferdig utgiftsfordeling i praksisen, sier han.

  Ramstad håper kurset gir mange leger et incitament til forbedringer i eksisterende praksiser og at unge leger forhåpentligvis får verdifull kunnskap til å kunne starte i allmennpraksis. Allerede i slutten av oktober var det mange som hadde meldt seg på kurset.

  – Det ser ut til at dette kurset er et tilbud mange ønsker. Blir det fulltegnet, lager vi et kurs til, avslutter han.

  Positivt utspill

  Positivt utspill

  – Dette er et godt og konstruktivt utspill og et tiltak som kan gi leger lyst til å bli i allmennpraksis, sier leder i Allmennforeningen Tom Ole Øren.

  – Det er viktig at yngre leger får god opplæring i drift av egen praksis og næringsdrift. Å skaffe befolkningen gode fastleger er viktig og jeg er glad for at Hordaland legeforening kommer med et så konstruktivt tiltak, understreker han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media