Les mer om

Artikkel

Fastlegeordning og legevaktsentraler

Fastlegeordningen forvitrer, skrive to erfarne fastleger, som påpeker at for mange er tilfredshet med legen viktigere enn tilgjengelighet. Uten faste leger er det ikke mulig å ha en fungerende fastlegeordning. Ordningen mangler en sentral forankring – at man forstår betydningen av en god allmennlegetjeneste. Hva bør gjøres nå?

Legevaktsentralene er en viktig del av landets nødhjelpstjeneste. Hvor mange slike sentraler bør vi ha? Hvor mange ansatte bør de ha? Hva bør kravet til responstid være? Forskere presenterer modeller som kan gi bedre svar på slike spørsmål.

Side 0000, 0000

Karsykdom, diabetes og etnisk bakgrunn

Ved diagnostisert diabetes er risikoen for koronarsykdom og hjerneslag forskjellig i ulike etniske grupper. Ved sørasiatisk bakgrunn antas risikoen for koronarsykdom å være dobbelt så stor som ved europeisk bakgrunn, og sykdom inntrer 5–10 år tidligere. Tilsvarende er forekomsten av hjerneslag særlig høy hos personer med afrikansk herkomst. Behandlingsrespons på legemidler kan også være forskjellig. Ulikhetene skyldes blant annet, men ikke bare, genetiske forhold.

Side 0000

Global helse, fattigdom og ulikheter

Sykdom rammer ulikt. Zikaepidemien i Brasil rammet de fattigste områdene av landet hardest. Ernæringspolitikk kan innebære konflikter mellom næringsinteresser og folkehelseinteresser. Leger og annet helsepersonell i lavinntektsland står overfor mange vanskelige etiske vurderinger. Skal rike land støtte fattigfolk eller fattige land? Global helse er både global og lokal politikk, og valgene man tar er ikke alltid opplagte.

Side 0000, 0000, 0000, 0000

Anbefalte artikler