Kommentar

Viktig belysning av et tema som oftest har blitt tema hos menn

Julie From
Uten arbeid
Interessekonflikt:  Nei

Dette var veldig interessant lesning, og samtidig trist. Det er flott at det skrives om kvinner og steroider, da fokuset på dette i all hovedsak har vært rundt menn. Synes artikkelen var meget godt skrevet, klarspråklig og detaljert.

Published: 30.11.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media