Kommentar

Viktig artikkel

Gunn Helen Kristiansen
Erfaringsformidler
Interessekonflikt:  Nei

Det er tradisjon for at pasienter med symptomer som kan peke mot psykose, blir behandlet for psykose, uansett stort eller lite symptomtrykk. Min erfaring er at det er flere i denne pasientgruppen som kan fortelle at de opplevde at de ble verre av den antipsykotiske medisinen. Pasientenes egne opplevelser blir kanskje ikke registrert noe annet sted enn i form av en reservasjon mot de medikamentene de selv har erfart at de ikke tåler. Viktig artikkel!

Published: 17.11.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media