()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En ny studie fra Sverige viser at nesten én av fem som opereres for gastroøsofageal refluks får tilbakefall.

  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library
  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

  Dette viser tall fra den retrospektive nasjonale kohortstudien, som omfattet alle de 2 655 svenske pasientene som ble behandlet med kikkhullskirurgi mot refluks i perioden 2005–14 (1). Tilbakefall ble i studien definert som reoperasjon eller medikamentell behandling mot refluks i minst et halvt år etter primæroperasjonen. Gjennom en median oppfølgingstid på 5,6 år fikk 17,7 % tilbakefall. Av disse fikk 83,6 % medisiner, mens 16,4 % gjennomgikk en ny kikkhullsoperasjon mot refluks. Det ble funnet flest tilbakefall blant kvinner, eldre og pasienter med komorbide lidelser.

  – Residivraten etter antireflukskirurgi varierer betydelig i forskjellige publikasjoner. Resultatet i denne studien er ikke overraskende ut ifra det som tidligere er publisert, svarer Gjermund Johnsen, overlege ved Gastrokirurgisk avdeling ved St. Olavs hospital.

  – Resultatet er åpent for tolkning. Bruk av seks måneders medisinsk behandling med protonpumpehemmer eller H2-reseptorantagonist er et usikkert kriterium for residiv. I den aktuelle studien var et stort flertall av residivpasientene nettopp av denne kategorien. Både studier og egne erfaringer tilsier at et stort antall pasienter postoperativt foreskrives slik medikasjon for symptomer som ikke er betinget i reell gastroøsofageal refluks, legger Johnsen til.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media