Forside

Artikkel

Illustrasjon © Markus Wende – www.animationsfilm.de

I 2015 vedtok FN 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Ett mål er spesifikt rettet mot helsearbeid, nemlig «å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder». De resterende målene viser likevel hvor nært knyttet helse er til andre store globale utfordringer som migrasjon, klimaendringer, likestilling, tilgang til rent vann, rettferdig fordeling, byutvikling og utvikling av infrastruktur – for alle. Det er nesten så man kan bli fristet til å si at alt henger sammen med alt. Men først og fremst handler det om politikk – også her hjemme.

Anbefalte artikler