Utfyllende og rikt illustrert om oftalmologi

Kristian Fossen Om forfatteren
Artikkel

Gunnar Høvding, red.

Oftalmologi

Nordisk lærebok og atlas. 15. utg. 523 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2016. Pris NOK 698

ISBN 978-82-450-1670-3

Den nordiske læreboken i oftalmologi har endelig kommet i ny utgave. Boken er innbundet og holder høy teknisk kvalitet. Ved siden av medisinstudenter og allmennleger er boken egnet som lærebok og oppslagsverk for de fleste yrkesgrupper som kommer i kontakt med øyepasienter.

Forfatterne kommer fra Danmark, Norge og Sverige. Mens man tidligere har brukt alle tre språk, er de svenske kapitlene i denne utgaven oversatt til norsk. Språket er stort sett lett og harmonerer ganske godt mellom de forskjellige kapitlene, selv om det skifter mellom dansk og norsk.

De 14 kapitlene er inndelt etter de forskjellige segmentene og sykdomsgruppene i øyet. Kapitlene inneholder til dels en omfattende stoffmengde. For å gjøre det enklere for studenten har man gradert stoffet i kategori a, b og c – avhengig av hvor sentralt det er i pensum. Dette vil helt sikkert være nyttig og kunne med fordel ha vært brukt i alle kapitlene. Mer utstrakt bruk av faktabokser for oppsummering av sentrale punkter kunne kanskje også ha vært et godt verktøy for studenten som skal skaffe seg en oversikt i dette omfattende faget for første gang.

Til bruk i kliniske situasjoner har redaktøren vært forfatter for kapitlet Symptombasert oftalmologisk diagnostikk. Dette bør kunne være et godt verktøy for førstelinjetjenesten og kanskje til og med konkurrere med Google?

Oftalmologi er et svært visuelt fag. Denne utgaven av læreboken er meget godt illustrert med fotografier av høy kvalitet, noe som i alle fall delvis rettferdiggjør betegnelsen atlas. Det siste kapitlet er en praktisk orientert bildebasert quiz, velegnet for repetisjon og selvtesting.

Alt i alt er dette et svært godt læreverk som anbefales. Løp og kjøp!

Anbefalte artikler