Skriveri om urologi

Lars-Magne Eri Om forfatteren
Artikkel

Volker Wittkamp

Ett skritt foran

Alt om mannens underliv. 202 s, ill. Oslo: Pax Forlag, 2017. Pris NOK 349

ISBN 978-82-530-3935-0

I kjølvannet av suksessboken Sjarmen med tarmen er det ikke overraskende at det også utgis en bok om urologifaget, med omtrent samme intensjoner, nemlig å være både opplysende og underholdende. Denne urologiboken er nok ikke helt av samme kaliber og omfang som boken om tarmen.

Urologi er et fagfelt som spenner over varierte organer med spesialiserte og avanserte funksjoner. Mye av dette vil være interessant, ikke minst for legfolk, men å formidle dette på en pedagogisk og spennende måte er utfordrende. Det mest fascinerende ligger ofte i de små detaljene, som det kreves noen «dypdykk» for å få frem. Denne boken er nok mer overfladisk, uten mange overraskelser, neppe heller for en ikke-urolog.

Mange vil nok kjøpe boken for å få hjelp til å løse seksuelt relaterte problemer, og man ville kanskje vente at en slik bok dekket dette feltet bredt med flere innfallsvinkler, men denne problemstillingen er bare berørt på noen få sider. Forfatteren er også knapp når det gjelder å diskutere dilemmaer, for eksempel bruk av PSA-test til tidlig diagnostikk av prostatakreft. Dette er en aktuell problemstilling som alle voksne menn burde ta aktiv stilling til.

Fremstillingen krydres med en rekke anekdoter, noen av dem mer anstrengende enn morsomme. Forfatterens livshistorie får man etter hvert også god oversikt over. Han er urolog, og hobbyene hans er å være DJ og skribent i et musikkblad. Boken er basert på egne, utvilsomt litt begrensede, erfaringer innen urologifaget, og i liten grad på litteraturstudier og research. Den skjemmes også av noen grove faktafeil, som når han hevder at etter nefrektomi hos voksne «blir den andre nyren større og arbeider for to».

Strektegningene, eller skissene, er mer forenklet enn nødvendig.

Boken er oversatt fra tysk, men oversetterens navn mangler. Minst ett dusin fagrelaterte uttrykk, som ofte dukker opp gjentatte ganger, er dårlig oversatt, og oversetteren burde i større grad ha involvert medisinsk fagekspertise.

Dette er en likevel folkelig og lettfattelig fremstilling som gir en god oversikt over urologiske problemstillinger. Den formidler basiskunnskap om anatomi og funksjon. En styrke er at man hele tiden tar utgangspunkt i konkrete problemer hos pasienter. Boken er også velegnet til å hjelpe pasienter til å skille mellom alvorlige og mindre alvorlige symptomer.

Anbefalte artikler