Innsyn i et spiseforstyrret helvete

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ingeborg Senneset

  Anorektisk

  303 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2017. Pris NOK 379

  ISBN 978-82-02-48601-3

  Ingeborg Senneset er journalist i Aftenposten og har utgitt en bok som består av egne dagboksnotater og blogginnlegg fra en treårsperiode da hun var alvorlig rammet av anoreksi og tvangslidelse. Hovedvekten er på dagboksopptegnelser fra tre sykehusinnleggelser. De to første innleggelsene varte noen måneder, mens den siste innleggelsen hadde en varighet på tre år. Hun «skriver for å gi behandlere, pårørende, berørte og synsere et verktøy» og hun understreker at hun opplevde sin spiseforstyrrelse som løsningen på ulike personlige vansker. Atferden ga henne mening på tross av all dens destruktivitet. 28 bilder viser en svært avmagret forfatter i ulike situasjoner og boken avsluttes med at hun som normalvektig spør «Var dette alt?».

  Boken innledes med et langt og innholdsrikt forord av Finn Skårderud.

  Ingeborg Senneset skriver godt og gir leseren et innsyn i et spiseforstyrret helvete. Tanker og følelser rundt mat, kilogram og spising dominerte hverdagen hennes totalt. Hun beskriver også hvordan behandlingshverdagen oppleves fra innsiden. Hun er tidvis ganske kritisk til sine behandlingserfaringer, samtidig som hun også fremhever episoder der personalet viste genuint ønske om å bidra og støtte henne. Behandling av spiseforstyrrelser ved innleggelse i sykehus er svært komplekst, hvilket blir godt belyst i boken. Det er interaksjoner mellom pasienter, samspill mellom pasient og behandlere, balansegang mellom å fokusere på å se hele personen og å se endringer av den spiseforstyrrede atferden. Og pasientens spiseforstyrrede fastlåste tenkning må ses mot avdelingens rammer for å fremme en nødvendig atferdsendring.

  Forfatteren argumenterer for nødvendigheten av lange innleggelser. Dette kan være viktig for enkelte, men vi må også huske at det er alvorlige bivirkninger forbundet med langvarige sykehusinnleggelser.

  Det har i senere år kommet flere ulike selvbiografiske bøker om personer som har hatt spiseforstyrrelser. Anorektisk gir et godt og nyttig innsyn i hvordan hverdagen med alvorlig anoreksi kan være, og jeg anbefaler den for pårørende, behandlere og andre for å få økt innsikt i hvordan det oppleves å være fanget i et «spiseforstyrret helvete». For behandlere gir den ikke noen klare «verktøy» for hvordan behandlingen skal legges opp, men gir ytterligere en beskrivelse av at et tillitsfullt samarbeid er helt vesentlig i behandlingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media