Seier i Arbeidsretten

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

Akademikerne helse vant frem i arbeidsrettssaken mot Spekter. – Dette er en seier for et forsvarlig arbeidsliv, sier president Marit Hermansen.

VANT FREM: Marit Hermansen takker for støtten fra medlemmer, tillitsvalgte og andre fagforeninger. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Mandag 6. november la Arbeidsretten frem sin avgjørelse i saken mellom Spekter og Akademikerne helse.

Konfliktens kjerne var om Rikslønnsnemnda kan tvinge sykehuslegene til å jobbe med svært vide unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Arbeidsrettens avgjørelse fastslår at Rikslønnsnemnda ikke kan videreføre avtaler som inneholder store unntak fra arbeidsmiljøloven, uten at fagforeningen samtykker. Dommen er endelig og kan ikke ankes.

Kamp om medbestemmelse

Kampen for det kollektive vernet fortsatte da partene møttes i Arbeidsretten i begynnelsen av oktober. Advokat for Akademikerne helse, Christopher Hansteen, la i sitt sluttinnlegg vekt på at kjennelsen i Rikslønnsnemnda ville innebære en varig og påtvungen arbeidstidsreform for sykehuslegene.

Arbeidsretten har altså kommet frem til at Rikslønnsnemnda ikke kan tvinge sykehuslegene til å jobbe langt utover arbeidsmiljølovens rammer, mot Legeforeningens vilje.

– Dette har vært en kamp om medbestemmelse og retten til å trekke tilbake de videste unntakene fra loven i norsk arbeidsliv. Dommen er enormt viktig – ikke bare for oss, men for hele det organiserte arbeidslivet, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder i Akademikerne helse.

Dommen innebærer at tariffavtalen for perioden 2016 til 2018 mellom Spekter og Akademikerne helse, som ble videreført av Rikslønnsnemnda, anses å være ugyldig i sin helhet. Den tidligere tariffavtalen fra 2014 gjelder inntil saken på nytt er behandlet i Rikslønnsnemnda.

– Jobben vår er ikke ferdig, sier Hermansen.

– Jeg vil likevel takke for støtten vi har fått så langt fra våre medlemmer, våre tillitsvalgte og andre fagforeninger. Den har vært viktig.

Seier for den norske modellen

Å jobbe utover arbeidsmiljøloven er en frivillig ordning, regulert i avtaler mellom partene i arbeidslivet. Kari Sollien, leder i Akademikerne, mener dommen er viktig.

– Dette har handlet om muligheten til å ha reelle forhandlinger om arbeidstid og unngå at yrkesgrupper blir låst fast i avtaler mot sin vilje. Dommen er en seier for den norske modellen, sier Sollien.

Det er første gang Arbeidsretten behandler en slik sak.

– Dette er en historisk dom. Akademikerne og Legeforeningen kommer til å gå grundig gjennom den, sier Frøyland.

Inviterte til møte

Spekter inviterte Akademikerne helse og Legeforeningen til møte dagen etter at dommen var et faktum. På dagsorden var veien videre for en forsvarlig og forutsigbar drift av sykehusene. Partene fastslo at avtalen fra 2014 skal være gjeldende.

Flere nyheter om forhandlingene, arbeidsrettssaken og dommen kan du lese på www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler