En ny start?

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Dommen i Arbeidsretten var en historisk og svært viktig seier for alle våre medlemmer, for Legeforeningen og for Akademikerne. Nå er det mulighet for endelig å se framover.

En sen ettermiddag i november sitter vi rundt et møtebord idet mailen tikker inn: Seier i Arbeidsretten! Resten av historien kjenner dere. Arbeidsretten slo fast at Rikslønnsnemnda ikke kan videreføre de vide unntakene fra arbeidsmiljøloven mot vår vilje. Dette er en historisk og svært viktig seier for alle våre medlemmer, for Legeforeningen, og for Akademikerne. Vi har kjent på gleden og lettelsen, og vi kjenner på ydmykheten, fordi dette er en seier som vi deler med så mange. Vi har stått i en grunnleggende uenighet i sykehusene helt siden 2014. Den nådde sitt klimaks under streiken i fjor, men har vedvart gjennom Rikslønnsnemnd og Arbeidsrett. Nå er det mulighet for endelig å se framover.

Vi har mye å takke for i den konflikten vi har stått i. De andre fagforeningenes støtte har hatt uvurderlig betydning. Stridstemaet dreide seg om noe større enn legenes egen tariffavtale. Det dreide seg om forsvarlige arbeidstidsordninger og medbestemmelse. Det dreide seg om fagforeningenes suverene innstillingsrett. Det dreide seg om den norske modellen. Dette forstod fagbevegelsen godt. Derfor var Norsk sykepleierforbund tidlig ute og ga solid støtte da streiken var et faktum. Fagforbundet og Delta fulgte raskt etter og snart hadde vi en samlet fagbevegelse i ryggen. Vi viste at vi streiket for forsvarlige arbeidstidsordninger. Det er noe som mange kjenner seg igjen i, og som ga oss overveldende støtte i befolkningen.

Akademikerne har vist styrke og samhold gjennom hele denne perioden. Vi er én av tretten akademikerforeninger. Under hele konflikten har vi stått skulder ved skulder, og det har vært helt nødvendig. Vi er stor takk skyldig, og vår hovedsammenslutning har kommet styrket ut av konflikten.

Legeforeningen har stått stødig og samlet i dette forhandlingsløpet. Det er mange i vår egen forening som skal takkes. Tillitsvalgte og menige medlemmer har bidratt på ulike vis. Vi har et sekretariat med stor kompetanse og entusiasme. Våre foreninger har vist retning og holdt ut. Ikke én dag har denne foreningen slått sprekker. Det har nå gitt viktige resultater.

Seiersgleden kom ikke uten bismak. Det er til ettertanke at denne konflikten har hatt store kostnader for alle parter. Våre medlemmer og kolleger i sykehusene ofret tid og penger i konflikten, pasientene møtte stengte dører og sykehusdirektørene har kjent at tilliten ble tynnslitt. Det må være svært problematisk for myndighetene at sykehusene har vært i en så alvorlig og langvarig konflikt med en av de viktigste profesjonene i sykehusene. Oppgavene står i kø i sykehusene. Dette har medført unødvendig tap av tillit og energi, som kunne vært unngått. Nå har Arbeidsretten gitt oss medhold i vår argumentasjon. Det bør være et tydelig signal til sykehuseier – og Spekter – for ny kurs.

Anbefalte artikler