Les mer om

Artikkel

Alle skal med

Å stryke på eksamen kan få store konsekvenser for den enkelte. Derfor gjelder det å finne frem til mest mulig rettferdige måter å bedømme eksamensbesvarelsene på. Ikke minst må man unngå at mange stryker fordi spørsmålene er for vanskelige. Er en relativ standardsettingsmetode mer rettferdig enn en absolutt grense?

Valgfrie emner, som ble innført ved medisinstudiet i Oslo våren 2017, kan være kompetanseutviklende og gi inspirasjon og kanskje slik bidra til mindre stryk.

Hvordan kan strykprosenten ved eksamen stabiliseres?

Valgfrie emner i medisinstudiet

Frihetens pille

De seksuelle normene var i endring i etterkrigstiden – en viktig grunn til dette var ny og forbedret prevensjonsteknologi. I 1967 kom p-pillen på det norske markedet og ble symbolet på den seksuelle revolusjon og frigjøring. De tidligere alternativene for barnebegrensning – kondom, pessar, «hoppe av i svingen» og «sikre» perioder – kunne nå erstattes av en liten, daglig pille. At den ikke bare styrket kvinner reproduktive helse, men også kvinners mulighet til yrkesaktive og selvstendige liv, gjør den til et av de største medisinske bidragene til kvinnefrigjøringen. I år er den 50 år.

Populær pille med tvilsom historie

Atferd og samspill

Barn med medfødte hjertefeil har økt risiko for motoriske, kognitive og atferdsmessige vansker. Norsk barnelegeforening har laget en veileder for tverrfaglig behandling av slike barn, for å fange opp dem som har behov for tiltak utover den somatiske oppfølgingen. Belastninger i forbindelse med fødselen og forskjellige inngrep hos barnet kan gjøre tilknytningen problematisk og resultere i et vanskelig samspillsmønster. Veiledning av foreldre og barnehagepersonell kan være løsningen.

En gutt med hjertefeil og atferdsvansker

Anbefalte artikler