Hvor ble det av samfunnsmedisineren?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Marit Hermansen diskuterer utfordringer i norsk helsepolitikk, men tar ikke opp de bakenforliggende årsakene til sykdom (de sosiale helsedeterminamtene) (1). Tilgang til gode helsetjenester har mindre betydning for folkehelsa enn vi leger liker å tro.

  Hvilket ansvar har vi som leger for å forebygge sykdom og fremme god helse? Vi trenger ikke lete lenger enn til paragraf 1 i vårt etiske reglement. Skal Legeforeningen ha troverdighet i diskusjonen om god folkehelse må perspektivet være bredere enn kun nye milliarder til sykehusene og flere fastleger. Det er ikke på legekontorene eller på sykehusene folk blir syke! Det virker som Legeforeningen glemmer at vi har en samfunnsmedisinsk spesialitet, og at vi har et større ansvar enn å kun behandle sykdom når den oppstår.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media