Dag-Helge Rønnevik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag-Helge Rønnevik

Dag-Helge Rønnevik
16.10.2017
Marit Hermansen diskuterer utfordringer i norsk helsepolitikk, men tar ikke opp de bakenforliggende årsakene til sykdom (de sosiale helsedeterminamtene) ( 1 ). Tilgang til gode helsetjenester har...