E. Bøhmer svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg takker Vidar Søyseth for hans kommentar. Han angir at ut fra dagens kunnskap om kols og troponiner kan den forhøyede troponin T-verdien skyldes kols. Det er selvfølgelig en mulighet. I så fall må hans normale troponin I-verdi være falskt negativ.

  Poenget ved artikkelen var ikke å gå inn på alle mulige årsaker til forhøyet troponinverdi, men gjøre oppmerksom på muligheten av falskt positive verdier. Vi har funnet normal troponin I-verdi hos flere pasienter med markant forhøyet troponin T-verdi. Testene er, slik jeg leser litteraturen, oppfattet som likeverdige i klinisk praksis. De andre pasientene hadde ikke kols og var til dels helt friske yngre mennesker.

  Bakgrunnen for å analysere troponin I-verdier var helt atypisk klinisk manifestasjon av hjertesykdom og ingen andre lidelser eller aktiviteter som åpenbart forklarte den forhøyede troponin T-verdien. De fleste hadde vært gjennom omfattende undersøkelser uten patologiske funn, før vi analyserte troponin I-verdiene som vi fant normal til tross for markant forhøyet troponin T-verdi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media