Ellen Bøhmer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Bøhmer

Ellen Bøhmer
12.12.2017
Jeg takker for respons på kasuistikken «Falskt positive troponinverdier». Intensjonen var å illustrere at ulike analysemetoder for troponin kan gi helt ulike kliniske konklusjoner. Det var muligens...
Ellen Bøhmer
02.10.2017
Jeg takker Vidar Søyseth for hans kommentar. Han angir at ut fra dagens kunnskap om kols og troponiner kan den forhøyede troponin T-verdien skyldes kols. Det er selvfølgelig en mulighet. I så fall må...
Kitty-Line Scheen, Marianne van Sighem Svindland, Ellen Bøhmer
02.10.2017
Åse-Britt Sannes døde 27. mai 2017, 57 år gammel. Hun fikk påvist kreftsykdom sommeren 2015 og levde i nesten to år med vissheten om at hun var alvorlig syk. Åse-Britt hadde sine ben solid plantet i...
Ellen Bøhmer
18.08.2017
In assessments of chest pain, cardiac troponins have a prominent position. In clinical work we are well aware that conditions other than myocardial infarction can result in an elevated troponin level...
Ellen Bøhmer
18.08.2017
Ved utredning av brystsmerter har kardiale troponiner en helt sentral plass. I klinisk arbeid er man godt kjent med at andre tilstander enn hjerteinfarkt kan gi forhøyet troponinnivå, men muligheten...
Ellen Bøhmer, Geir Høgalmen
23.05.2017
Borstel, Johannes Hinrich von Hjertebank Alt om kroppens viktigste organ. 303 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2016. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-49301-8 I Hjertebank tar forfatteren for seg alt om hjertets...