Vi trenger moderne legekontor og sykehus, og vi trenger det nå!

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Staten må ta tydelig ansvar og sikre fremdriften. Legekontorene kan ikke hver for seg ta et slikt ansvar.

«Du tar opp smarttelefonen, og gjennom en app bestiller du hjemmebesøk av en av de mange hundre legene som har meldt seg tilgjengelige i tjenesten. Legen kommer, sjekker den digitale journalen din på sin telefon, undersøker deg, sender e-resept til apoteket og en e-sykemelding til arbeidsgiver og myndighetene. Betaling for legebesøket gjøres automatisk gjennom appen, og du gir legen en karakter.»

Dette var avslutningen på min tale til landsstyret i 2016. Det var foranlediget av en overskrift i Dagens Næringsliv om delingsøkonomi: «Uber-legen» er fremtidens lege. Det som var skrevet som en framtidsvisjon for kun ett år siden, er virkeligheten i dag. Det siste året har vi fått flere legetjenester som bruker teknologi som vi kjenner fra resten av det nye, digitale samfunnet. Noen er først og fremst rådgivningstjenester. Andre er helsetjenester med innovativt og god bruk av teknologi som møter pasientens ønsker og behov for en moderne helsetjeneste i 2017.

Hvorfor tar ikke de offentlige helsetjenestene i bruk den samme teknologien? Legeforeningen har samarbeidet med Direktoratet for e-helse om å utvikle helsenorge.no. Målet er å lage en kommunikasjonsportal for hele den offentlige helsetjenesten. Her skal pasientene kunne kommunisere med alle behandlere i hele helsetjenesten: Bestille time, sjekke resepter, følge med på henvisninger, lese journaldokumentasjon og ha videokonsultasjoner. Vi er dessverre langt unna målet. Det går for sent.

Legekontorene må være innovative. Vi må kunne tilby videokonsultasjoner, ha online booking, og sende elektroniske meldinger til pasienter og samarbeidspartnere. Men det må være likt for alle. Én vei inn. Alt på ett sted. I dag har mange legekontorer og sykehus innført digitale løsninger. Det er bra at mulighetene testes ut, men resultatet er at det blir store variasjoner fra sykehus til sykehus og fra legekontor til legekontor. Det blir et virvar av innlogginger, apper og løsninger forbeholdt de mest interesserte og opplyste. For resten av oss blir den nye digitale helsetjenesten fort uoversiktlig og utilgjengelig.

I all overskuelig framtid vil det være mange tjenesteleverandører, ulike forvaltningsnivåer og ulike systemer i norsk helsetjeneste. Staten må ta tydelig ansvar og sikre fremdriften. Legekontorene kan ikke hver for seg ta et slikt ansvar. Digitale løsninger gir oss muligheter til å tilby en godt koordinert og sømløs helsetjeneste med elektronisk kommunikasjonen mellom fastleger, spesialister, sykehus og pasienter. Helsenorge.no har fortsatt ikke levert de løsningene pasientene trenger.

Den offentlige helsetjenesten har høy oppslutning i Norge og leverer helsetjenester i verdensklasse. Men vi fremstår som digitale sinker. Pasientene forventer digital tilgjengelighet og tror ikke sine egne øyne når vi ikke kan overføre opplysningene til nabosykehuset digitalt. De private tilbyderne har vist at teknologien finnes. Vi trenger moderne legekontor og sykehus. Og vi trenger det nå.

Anbefalte artikler