Fikk innblikk i fastlegens verden

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Da det var tid for klinisk undervisning i «familiemedisin» på medisinstudiet i Krakow, søkte Kaia Høivik seg til et norsk fastlegekontor. Hun oppfordrer flere til å gjøre det samme.

  NYTTIG PRAKSIS: Anders Nyquist og Kaia Høivik håper flere utenlandsstudenter får anledning til å ha praksis ved et norsk…
  NYTTIG PRAKSIS: Anders Nyquist og Kaia Høivik håper flere utenlandsstudenter får anledning til å ha praksis ved et norsk fastlegekontor. Foto: Lisbet T. Kongsvik

  Kaia Høivik (27) har som mange andre norske medisinstudenter studert i utlandet, nærmere bestemt i Krakow i Polen. Da hun tok faget «familiemedisin» våren 2017 så hun en god mulighet til å bygge erfaring fra norske forhold.

  – Mitt inntrykk er at den norske fastlegeordningen er unik, og som norsk lege utdannet i Polen er det viktig å ha kjennskap til ordningen når du skal ut og jobbe i det norske helsevesenet, forklarer Høivik

  Universitetet i Krakow åpner for at man kan ta deler av fagene ved andre institusjoner, dersom man skaffer plassen selv og oppfyller læringsmålene. Derfor søkte Høivik seg til en praksisplass hos fastlege Anders Nyquist på Høvik utenfor Oslo.

  Nyquist har jobbet 15 år som fastlege. Han har også en ti prosent stilling som lektor ved Universitetet i Oslo (UiO). I tillegg til å være mentor har han to ganger i året studenter fra UiO i seksukers praksis på sitt kontor.

  Viktig med praksis

  Viktig med praksis

  Høivik fant Nyquist på listen over mentorer på Legeforeningens nettside.

  Mentorordningen er et prosjekt som startet opp i 2013 i samarbeid mellom Norsk forening for allmennmedisin og Norsk medisinstudentforening. Ordningen er primært rettet mot utenlandsstudentenes situasjon og behov. Det er en frivillig og uhonorert ordning som tilrettelegges mellom student og veiledende lege.

  Nyttig erfaring

  Nyttig erfaring

  Kaia Høivik beskriver tiden hun var på legekontoret til Nyquist som «helt super» og oppfordrer andre studenter til å gjøre det samme.

  Selv på den korte tiden på to uker jeg var der fikk jeg med meg mange ulike typer konsultasjoner. Det var stor variasjon i pasientenes alder og problemstillinger, sier hun

  Jeg synes derfor at jeg fikk et godt innblikk i hvordan hverdagen ser ut for en fastlege i Norge.

  Hun legger til at det var spesielt nyttig å få innblikk i hvilke medisinske tilstander som håndteres av fastleger i Norge og hvilke som krever henvisning til spesialist.

  For meg var det også et stort pluss at Anders Nyquist selv har studert i Øst-Europa. Det gjorde at jeg fikk med meg mange gode tips til hvordan jeg på en god måte kan takle overgangen fra studier ute til jobb i det norske helsevesenet, sier hun fornøyd.

  Vil skape fastlegeentusiasme

  Vil skape fastlegeentusiasme

  Det er utrolig givende å få lov til å spre entusiasme og nysgjerrighet for dette faget til studenter, sier Høiviks mentor, Anders Nyquist.

  Utenlandsstudentene er flinke. De er drillet på det medisinske og har en enorm faglig tyngde. Men de har mindre erfaring med pasientkommunikasjon enn studentene her hjemme, påpeker han.

  Nyquist forsøker derfor å lære studentene det de ikke kan lese seg til i en bok.

  Det unike og verdifulle med fastlegeyrket er at vi blir kjent med pasienten over tid. Vi følger mennesket og hele familier fra vugge til grav. Det er unikt og flott, og det forsøker jeg å formidle til studentene. Samtidig legger jeg vekt på å ikke skjule at vi fastleger er veldig presset på tid. Vi må være ekstremt effektive for å ivareta alle våre oppgaver og likevel få pasienten til å føle at det er han som er i fokus, sier han.

  Valgets kval

  Valgets kval

  Kaia Høivik er glad for at hun benyttet seg av mentorordningen.

  Jeg opplever at det største problemet for utenlandsstudenter som ønsker praksis her hjemme er å komme i kontakt med en aktuell fastlege. Det har heldigvis mentorordningen gjort noe med, påpeker hun.

  Hun mener derfor det er viktig at flere fastleger åpner opp for å ha utenlandsstudenter i sin praksis. Det vil åpne øynene til flere ferske leger for hva det vil si å være allmennpraktiker i Norge og kan føre til at flere velger å bli fastlege.

  Selv er Kaia Høivik foreløpig usikker på om det er allmennpraktiker hun vil bli. 

  Jeg er fortsatt så ny i faget at de fleste dører fortsatt står på gløtt, men jeg vet i hvert fall nå mye mer om hva jeg går til dersom jeg velger å bli fastlege, avslutter hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media