Kommentar
Alle må kunne gjøre valg om egen behandling