Fra plunder og heft til heldigital flyt?

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Det må være politisk vilje til å investere i skikkelig infrastruktur. Da kan vi både bli ledende på e-helse og levere pasientens helsetjeneste.

«Det ble heldigitalt på Arendalsuka for Tekna denne gangen» twitret ingeniørene etter vel overstått uke i Arendal. Sørlandsbyen har lykkes i å skape en politisk møteplass på tampen av sommeren med nesten 800 ulike arrangementer. Legeforeningen var til stede hele uka – og e-helse var blant de store temaene gjennom uka.

Det er bra at e-helse debatteres bredt. For vi kan ikke akkurat si at helsetjenesten er heldigital. Fortsatt må leger logge seg på fire ulike systemer for å få tilgang til alle opplysninger til en pasient de skal behandle, faks er et av våre viktigste hjelpemidler, og fastlegene vet fortsatt ikke hvilke pasienter på listen som får hjemmebaserte tjenester. For befolkningen framstår dette som underlig, idet vi ellers i samfunnet er nær heldigitalisert. Vi reiser billettløst, leverer selvangivelsen på nett og kjøper hus gjennom elektroniske budrunder og overføring av svimlende summer med få tastetrykk – sikkert og presist med kvittering og oversikt.

Derfor har vi leger store forventninger til IKT-løsningene i helsesektoren. Vi ønsker oss ny teknologi som kan hjelpe oss i pasientbehandlingen og forenkle arbeidshverdagen. Det er veldig lett å la seg rive med av mulighetene teknologien gir oss. Men faren er at vi mister fokuset på de hverdagslige IT-problemene i helsesektoren. God kommunikasjon mellom sykehus og fastleger, bort med faksen, gode journalsystemer i pleie og omsorgstjenestene osv. Problemet illustreres godt av kartlegging av legers tid til pasientene i sykehus: Leger bruker nå bare 40 prosent av tiden sin på pasientbehandling. Vi trenger å løse de tidstyvene som daglig stjeler tid fra pasientene. Noen må være talspersoner for de mer banale, enkle – men helt nødvendige, IKT-løsningene.

For leger er ikke teknologisinker! Vi tar raskt i bruk ny teknologi når vi vet det er bedre enn alternativene vi bruker. Norske fastleger har vært internasjonalt ledende i å ta i bruk elektronisk pasientjournal, og mye av den medisinske innovasjonen har leger stått for. Likevel - overdreven teknologioptimisme er ikke sunt. Teknologi løser ikke alt. Derfor trenger vi også et system som stiller krav til kvalitet. En svær teknologiindustri som ser muligheter til å tjene penger må også investere i forskning, utprøving og dokumentasjon.

I disse dager skal vi legge vår stemme i urnen – hvem skal styre landet de kommende fire årene? Vi har utfordret politikerne på viljen til å investere for framtidas helsetjeneste. Det er ikke luftslottene som skal bygges; det er solid infrastruktur her og nå som gjør at vi kommer i flyt. Men da må det være politisk vilje til å investere i denne infrastrukturen. Da kan vi både bli ledende på e-helse og levere pasientens helsetjeneste.

Anbefalte artikler