Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mot en forskningsbasert ruspolitikk

Ketil Slagstad Om forfatteren

Waal & Mørland skriver i sitt tilsvar (1) at min tekst kan leses som at “det ikke er et mål å forhindre at bruk av «narkotika» skal bli sosialt akseptert.”Det har jeg aldri hevdet. Waal & Mørland forsøker heller ikke å belegge påstanden i min tekst. Min intensjon var heller ikke å svartmale norsk narkotikapolitikk, snarere å peke på at kriminalisering av bruk og besittelse av små mengder stoff har liten forskningsmessig støtte. Det er da et tankekors hvor mye ressurser vi har brukt på å håndheve en streng politikk nettopp mot slik personlig bruk.

1

Waal H, Mørland J. Waal & Mørland svarer. Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 857. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Annonse
Annonse