Ingen alternativer til kodein i 2013

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Beslutningen om å fraråde bruk av kodein til barn under 12 år ble tatt på europeisk nivå og Norge måtte følge dette vedtaket. Problemet var at vi ikke hadde andre opioide legemidler (i formuleringer egnet til bruk utenfor sykehus) som var godkjent til barn. Verken tramadol, oksykodon, buprenorfin, fentanyl eller morfin var godkjent til barn eller hadde angivelser av barnedoser. I ettertid har vi fått godkjent morfin dråper og mikstur til barn. Antagelig er terskelen for å skrive ut morfin til barn ganske høy. I følge reseptregisteret var det kun 58 barn i alderen 0 – 14 år som fikk utlevert morfin i 2016. Mangel på godkjente alternativer er trolig en del av forklaringen på at bruken av opioider gikk så kraftig ned hos barn under 12 år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media