Satser på primærhelseforskning

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Rogaland legeforening oppretter nytt fond for å løfte lokal forskning innen allmennmedisin og samfunnsmedisin.

OPPRETTER FORSKNINGSFOND: Fra v. Jan Robert Johannessen, leder i Rogaland legeforening, Ole Arild Osmundnes, Anne Mathilde Hanstad, Olav Thorsen og Svein Kjosavik. Foto: Ellen Juul Andersen

– Vi ønsker å gjøre et løft i grenseflaten mellom primærmedisin og spesialisthelsetjenesten, sier styremedlem i Rogaland legeforening Ole Arild Osmundnes

Derfor vedtok årsmøtet i Rogaland legeforening å opprette Primærmedisinsk forskningsfond. Fondet er et samarbeid mellom Rogaland legeforening og Allforsk, et allmennmedisinsk forskningsmiljø etablert av blant andre legene Olav Thorsen, Svein Kjosavik og Geir Sverre Braut.

– Det er behov for å styrke forskning på dette området. Vi har vilje til å satse. Vi setter av 100 000 kroner i egenkapital og tilfører 900 000 kroner i løpet av det første året, slik at det til sammen utgjør en million kroner, forklarer Osmundnes.

Tanken er at andre aktører over tid også kan bidra.

Styrker forskningskompetansen

Formålet med fondet er todelt. Ett mål er å stimulere til mer og bedre forskning i primærhelsetjenesten. Ved å sikre økonomien i en oppstartsfase, vil det være lettere å komme i gang med forskning.

– Fondet vil kunne finansiere ulike typer av forskningsaktivitet; fra oppstartstøtte til å bidra med “såkornsmidler” og finansiere frikjøp av veiledere, forklarer Osmundnes.

Det andre målet med fondet er å understøtte oppbyggingen av lærerkreftene som trengs for å kunne tilby medisinsk master ved Universitet i Stavanger.

– Vi vil medvirke til at forskningsmiljøet kan ha en betydningsfull rolle for den allmennmedisinske og samfunnsmedisinske forskningen ved et fremtidig medisinstudium i Stavanger. Fondet vil kunne være et verdifullt tilskudd i arbeidet med å tilby et studium som bidrar til høy faglig kompetanse hos studenter som skal ut i praksis i primærhelsetjenesten og i sykehus i fylket, sier Osmundnes.

Vil ha effekt lokalt

Tildeling av midler fra det nye fondet er avgrenset til medlemmer bosatt i Rogaland.

– Fra styrets side anser vi dette for å være et viktig tilskudd for å bedre rekrutteringen til stillinger i primærhelsetjenesten i fylket. Målsettingen er at fondet skal gi god kraft fra starten av, sa Osmundnes.

Fondets styre består leder Olav Thorsen, Ingvild Vatten Alsnes og Anne Mathilde Hanstad med to varamedlemmer. Det opprettes også et vitenskapelig råd som vil innstille på søknader overfor styret.

Anbefalte artikler