Medisinstudenter – velkommen til Legeforeningen

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Høsten varsler sin ankomst med stadig mørkere kvelder, fuktighet i gresset og angen av kornhøst i lufta. Byene fylles av forventningsfulle studenter som skal trommes sammen og skape sitt nye studentliv. Velkommen til studiestart!

Og velkommen til oss! Vi er foreningen for alle medisinstudenter – både dere som studerer i Norge og dere som studerer i utlandet. Legeforeningen er en komplett profesjonsforening. Det vil si at vi har et stort og bredt samfunnsengasjement. Formålet er beskrevet i lovene; vi skal arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard, fremme faglige, sosiale og økonomiske interesser, verne om medlemmenes helse, fremme vitenskap og utdanning, jobbe for folkehelsen og være en helsepolitisk aktør. Legeforeningen har også en rekke medlemsfordeler til deg som medlem. Her er det noe for enhver smak.

Norsk medisinstudentforening (Nmf) er en viktig del av vår forening og har alltid gitt verdifulle bidrag til Legeforeningens arbeid; alt fra helsetjenester til papirløse innvandrere til grunnutdanning og turnustjenesten. Landsstyret vedtok nylig at Legeforeningen skal jobbe for at både grunnutdanningen og spesialistutdanningen skal dimensjoneres slik at Norge i hovedsak kan dekke behovet for leger gjennom eget utdanningssystem. Derfor har vi nå bedt Kunnskapsdepartementet utrede en økning i antall studieplasser på Vestlandet i nær kontakt med universitetsmiljøene i Bergen og Stavanger. Nmf har vært en viktig pådriver i dette arbeidet.

Landsstyremøtet i Ålesund ble en viktig milepæl for medisinstudentene på flere vis: Nmfs leder Eivind Valestrand, ble valgt inn som fast medlem i sentralstyret. Det er viktig for Legeforeningen at medisinstudentenes stemme er med på å forme framtidas helsetjeneste – og det arbeidslivet dere senere skal gå inn i. Vi trenger å vite hva som engasjerer fremtidens leger. Jeg ser frem til å få studentens perspektiver inn i sentralstyret. Ungt blod er bra for utvikling og fornyelse!

Legestudiet er starten på legelivet. Hva er det viktigste for oss leger? Jo, legeforskning nasjonalt og internasjonalt har vist at leger trives best når vi får drive god pasientbehandling, og samtidig får utvikle faget vårt. Leger som trives, yter helsetjenester av god kvalitet. Trivsel er faktisk en god indikator på pasientsikkerhet!

Dette arbeidet spenner vidt; Fra vårt eget legeforskningsinstitutt som forsker på legers helse og arbeidsvilkår, via vår kamp for kollektivt vern, til omsorg for kollegaen på nabokontoret. Legeforeningens arbeid er viktig for legers helse – men ikke minst er det viktig for pasientsikkerheten.

Studietilværelsen er starten på legelivet. Kjemi, tidlig pasientkontakt, kommunikasjon og etikk – alle er viktige ingredienser på læreplanen. Men kjære studenter; litt debatt om ulikhet i helse, internasjonal politikk og forhandlingsteknikk er heller ikke å forakte. Det gir perspektiv, samfunnsengasjement og glede – velkommen til Legeforeningen!

Anbefalte artikler