Kommentar
Tvil om mindre smertebehandling til barn uten kodein