Kommentar
Reservasjonsrett, forhåndserklæringer og nødrett