Kommentar

Ikke-medikamentell smertebehandling

Pavels Mustafins
lege
Interessekonflikt:  Nei

Smerte er kjent å være en kompleks fenomen hvor ikke-medikamentell behandlingen av har en betydelig rolle. Kan man trekke konklusjonen om ev. dårligere smertebehandling hos barna med å følge kun statistikken om medikamenter? Kanskje barna tidligere var overmedisinert?

Published: 31.07.2017
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media